Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 22.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívNajnovšie články1. Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č.97/2013 Z. z.


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 20.11.2013
počet prístupov: 695

2. Zápisnica zo zasadnutia členov dozornej rady Obecného urbariátu 18.11.2013


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 20.11.2013
počet prístupov: 720

3. Návrh rozpočtu obce Lisková na rok 2014, 2015, 2016


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 20.11.2013
počet prístupov: 473

4. Oznámenie k vyveseniu navrhovaných VZN


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 20.11.2013
počet prístupov: 473

5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2014


autor : Ing. Ferdinand Piroh
dátum vloženia : 20.11.2013
počet prístupov: 430

6. Profil verejného obstarávateľa


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 20.11.2013
počet prístupov: 950

7. Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva


autor : Jana Tomková
dátum vloženia : 14.11.2013
počet prístupov: 10848

8. Uznesenia Obecného zastupiteľstva


autor : Obecné zastupiteľstvo
dátum vloženia : 04.11.2013
počet prístupov: 8793

9. Pamiatka zosnulých.

Sviatok zosnulých alebo ľudovo "Dušičky" sú podľa kresťanskej tradície spomienkou na zosnulých. Tento sviatok pripadá na 2. november, teda deň po sviatku Všetkých svätých. Smútočné kytice v tomto období prináša na hroby svojich blízkych nespočetné množstvo ľudí. Práve takto chcú poslať odkaz, že na nich stále myslia a nezabúdajú. Smútočné vence vyrobené z ihličia, sušených kvetov, či umelých rastliniek zdobia všetk....
autor : Edita Forgáčová
dátum vloženia : 31.10.2013
počet prístupov: 522

10. Slávnostná akadémie k 120. výročiu založenia Materskej školy v Liskovej.

V piatok 18. októbra mala naša materská škola veľkú slávnosť – 120. výročie svojho vzniku. V prekrásne vyzdobenej sále kultúrneho domu sa zišli predstavitelia obce, pozvaní hostia, rodičia aj ostatní občania obce. Už netrpezlivo na nich čakali všetky deti zo škôlky, ktoré pod vedením pani učiteliek pripravili slávnostný program. Úvodné slovo mala zástupkyňa pre materskú školu Mgr. Andrea Brestovská. Svoj príhov....
autor : Edita Forgáčová
dátum vloženia : 21.10.2013
počet prístupov: 514

11. Modernizácia Materskej školy v Liskovej


autor : OU Lisková - Tomková
dátum vloženia : 26.09.2013
počet prístupov: 610

12. Vyvesenie schváleného VZN


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 12.09.2013
počet prístupov: 469

13. Liskovská jaskyňa


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 12.09.2013
počet prístupov: 7237

14. Všeobecne záväzné nariadenia platné v obci Lisková


autor : Obecný úrad
dátum vloženia : 12.09.2013
počet prístupov: 5422

15. Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013, ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013.

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013 v obci Lisková, ktoré sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013. 1 Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na úrovni obce starosta obce 2. Určiť zamestnancov obce zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb a zoznam predložiť príslušnému obvodnému úradu starosta obce do 26.08.20....
autor : OU Lisková - Tomková
dátum vloženia : 20.08.2013
počet prístupov: 617


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®