Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 18.10.2018, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívNajmenej čítané články1. Program predstavení Štátnej opery v Banskej Bystrici na mesiac september 2010


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 09.09.2010
počet prístupov: 236

2. Súťaž pri príležitosti 85. výročia založenia DHZ v Ludrovej


autor : Michal Mišík
dátum vloženia : 26.10.2010
počet prístupov: 236

3. Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.

Naša základná organizácia v tomto roku oslávila 15. výročie založenia. Chceme pochváliť obec a aj p. starostu Ing. Jozefa Murinu, že sa tento rok tradičné posedenie s dôchodcami uskutočnilo v októbri – Mesiaci úcty k starším. Podujatie bolo veľmi vydarené, najviac sa páčilo vystúpenie folklórneho súboru Lúčan z Lúčok. K programu prispel svojim vystúpením aj rodiaci sa spevácky súbor Liskovianka. Pri spievaní h....
autor : Srdečne ďakujú seniori a predsedníč
dátum vloženia : 21.11.2011
počet prístupov: 236

4. Návrh rozpočtu obce Lisková na rok 2012


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 27.11.2011
počet prístupov: 236

5. Oznámenie k vyveseniu VZN - VZN o výške príspevku v škole - dodatok č. 1


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 06.06.2012
počet prístupov: 236

6. Výzvy na predkladanie ponúk


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 21.08.2012
počet prístupov: 236

7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1.polrok 2013


autor : Ing. Ferdinand Piroh
dátum vloženia : 21.11.2012
počet prístupov: 236

8. Schválený rozpočet obce Lisková na roky 2013, 2014 a 2015


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 14.12.2012
počet prístupov: 236

9. Ekumenický zájazd do Krakova

Jednota dôchodcov Lisková zorganizovala 18.5. 2013 ekumenický zájazd na 9. púť rádia Lumen do sanktuária Božieho Milosrdenstva do Krakova - Lagiernikov. Po ozname na túto púť sa prihlásilo veľa pútnikov, takže sme obsadili 2 autobusy. Bolo nás spolu 96. Ráno sme sa zišli všetci organizovane o 5-tej hodine, takže sme bez meškania vyrazili. V autobuse sme sa pomodlili, spievali sme a tak nám cesta r....
autor : Veronika Daňová
dátum vloženia : 03.06.2013
počet prístupov: 236


10. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadenie číslo 1/2004 Požiarny poriadok


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 18.09.2007
počet prístupov: 237

11. Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 06.11.2008
počet prístupov: 237

12. Poriadok odmeňovania - dodatok č.1


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 04.12.2008
počet prístupov: 237

13. Cestovný poriadok odchodov autobusov zo zastávky Lisková, kult.dom


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 09.02.2009
počet prístupov: 237

14. Pozvánka na OZ


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 02.02.2009
počet prístupov: 237

15. Pozvánka na tanečné kurzy


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 06.03.2009
počet prístupov: 237


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®