Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 18.02.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívNajmenej čítané články1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Lisková 2011 - 2016


autor : OZ Lisková
dátum vloženia : 08.12.2011
počet prístupov: 243

2. Schválený rozpočet obce Lisková na rok 2012


autor : OZ Lisková
dátum vloženia : 13.12.2011
počet prístupov: 243

3. Oznámenie k vyveseniu navrhovaných VZN


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 26.11.2012
počet prístupov: 243

4. Zverejnenie zámeru o odpredaji pozemkov podľa osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na zasadnutí dňa 5.11.2012 uznesením č. 253 schválilo zverejnenie zámeru odpredať pre firmu Safirs, s.r.o. so sídlom E. Bohúňa 2067/12, okres Ružomberok zastúpenú PhDr. Ladislavom Pethő, na základe žiadosti č. 92/2012-stav. zo dňa 1.10. 2012 pozemok s par. č. 2466/22 druh pozemku – trvalé trávne porasty, s výmerou 5036 m2, parcela registra „C“ d....
autor : OÚ Lisková - J. Tomková
dátum vloženia : 12.11.2012
počet prístupov: 243

5. Výzvy na predkladanie ponúk


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 21.08.2012
počet prístupov: 243

6. Karneval v Materskej škole


autor : Mgr. Andrea Brestovská
dátum vloženia : 03.04.2013
počet prístupov: 243

7. Územný plán obce Lisková - Zmena a doplnok č.2


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 20.06.2013
počet prístupov: 243

8. Červený kríž - zorganizovanie výletu pre členov


autor : Veronika Daňová
dátum vloženia : 08.07.2013
počet prístupov: 243

9. Pozvánka na OZ 10.2.2009


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 09.02.2009
počet prístupov: 244

10. Zaregistrovaní kandidáti
pre voľby starostu obce Lisková
2.decembra 2006autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 30.10.2006
počet prístupov: 244

11. Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadenie číslo 1/2004 Požiarny poriadok


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 18.09.2007
počet prístupov: 244

12. Deviatnik

Začal sa Advent a ja som so zvedavosťou čakala, či sa aj tento rok môžeme zapojiť do Deviatnika. V nedeľu ma oslovili manželia Timkovci (Bohu vďaka za Timkovcov) a tak opakujeme modlenie tie isté rodiny ako pred rokom.Rok prešiel tak rýchlo a začali sme sa modliťdeviatnik. Modlili sme sa najprv u Pápežov,kde bola Panna Mária celý rok, u Timkovcov, u Némethovcov, u Šaravských, u Hradských, Daňovcov, Pudišovcov, Kuba....
autor : Veronika Daňová
dátum vloženia : 29.12.2008
počet prístupov: 244

13. Snowboardové preteky Ypsilon Slope Style v Parku Snow Liptovské Revúce


autor : tu napíš meno autora
dátum vloženia : 06.03.2009
počet prístupov: 244

14. Cestovný ruch v čase krízy (podpora a financovanie)


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 09.07.2009
počet prístupov: 244

15. 30. ROČNÍK OKOLO LIPTOVA


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 10.07.2009
počet prístupov: 244


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®