Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 19.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívKronika obce Lisková - rok 2004

Nový rok občania obce ako tradične privítali ohňostrojmi a prípitkami.
Po Novom roku čakali občanov nové ceny. Zemný plyn zdražel v priemere o 600 až 800,. Sk, elektrická energia asi o 500,- Sk, vodné a stočné o 100 až 200,-Sk. Od 1.1. prestali platiť 10 a 20 halierové mince, ostali len 50 halierové mince a celé koruny. Nový zákon o poskytovaní sociálnych dávok zapríčinil, že obec už nemôže dôchodcom poskytovať finančnú hotovosť na stravné lístky, takže si ich v plnej výške (v hodnote 65,-Sk) hradia sami. Finančný príspevok sa môže poskytovať len občanom na hranici životného minima ( 4210,-Sk na osobu, 7150,-Sk manželia).


Kultúrno spoločenské a športové podujatia


 • 24.januára pri lyžiarskom vleku v Turíku lyžiarsky oddiel OŠK usporiadal I. ročník pretekov na snowboardoch. Vedľa vleku pripravili snowboardovú dráhu, podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom a záujmom.
 • 25.januára Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s obecným úradom pre deti a mládež usporiadali Zimnú olympiádu – rôzne súťaže na snehu. Podujatie sa uskutočnilo na Stráni za účasti asi 35 detí.
 • 30.januára sa konal II. reprezentačný ples miestnej organizácie Slovenského Červeného kríža v sále DKD, pre 230 hostí do tanca hrala skupina Lúče a ľudová hudba Dubovčianka, zabezpečené bolo občerstvenie a bohatá tombola.
 • 14.februára sa konal V. reprezentačný ples Poľovníckeho združenia za účasti 250 hostí. Hrala hudobná skupina Lúče, ľudová hudba zo súboru Liptov, zabezpečený bol kultúrny program, občerstvenie a bohatá tombola.
 • 20. a 21.februára sa uskutočnila ľudová bursa – zachovávanie ľudových tradícií v obci. 12 párov mládežníkov v piatok so spevom prešli po obci a večer sa konala ľudová veselica, na ktorej hrala hudobná skupina Lotos. Všetky ženy mali vstup zadarmo. V sobotu mládenci za sprievodu ľudovej hudby z folklórneho súboru Liptov po dedine vykrúcali dievky a ženy za „odmenu“ – vajcia, klobásku, slaninku. Večer bola opäť tanečná zábava spojená s „vešaním bursovníkov“. Na obidvoch zábavách obsluhovali hostí rodičia bursovníkov. Počasie prialo, bolo síce chladno ale slnečno. V nedeľu ráno sa mládež v krojoch zúčastnila ešte sv. omše a tým sa skončil fašiang.
 • 21.februára sa uskutočnil V. ročník Veľkej ceny Vrchštálu – lyžiarska súťaž pre deti až dôchodcov. Podujatie poriadal Lyžiarsky oddiel OŠK v spolupráci s obecným úradom. Počasie všetkým prialo, bol slnečný deň a ten prilákal množstvo milovníkov lyžovania a dobrej zábavy.
 • 21.marca 22 žien a 6 detí v krojoch za teplého slnečného počasia vynášali Murienu, čo je starý ľudový zvyk vítania jari. Ráno sa v krojoch zúčastnili sv. omše a potom išiel sprievod po celej obci. Na záver slamenú bábku zapálili a hodili do potoka, čo symbolizuje odchod zimy. Akciu pripravili členky MO Jednoty dôchodcov, Červeného kríža a oddielu RTVaŠ pri OŠK.
 • 3.apríla Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s obecným úradom zorganizovali hokejbalový turnaj na detskom ihrisku. Zúčastnilo sa ho 35 chlapcov rozdelených do 5 družstiev. Odohrali celkove 10 zápasov a víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami.
  30.apríla mládežníci – bursovníci stavali máje – ďalší ľudový zvyk. Jeden máj postavili pred materskou školou, jeden pred kostolom a 12 dievčatám – bursovníčkam.
 • 7.mája obecný úrad usporiadal 8. ročník Behu oslobodenia. Začal sa o 10,oo hodine pietnym aktom položenia venca k pomníku padlých pri príležitosti 59.výročia Dňa víťazstva a slávnostným príhovorom starostu obce. Potom sa pokračovalo pretekom od obecného úradu. Behu sa zúčastnilo 60 škôlkárov a 155 žiakov základnej školy. Bežalo sa podľa jednotlivých kategórií chlapci a dievčatá zvlášť. Prvý traja z každej kategórie boli ocenení vecnými cenami. Pre všetkým bolo pripravené občerstvenie. Počasie prialo a akcia bola vydarená. Po pretekoch išli zástupcovia obce položiť veniec aj k pamätníku Medzi Hrádkami.
 • 15.mája Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s obecným úradom usporiadali pre deti a mládež diskotéku v sále kultúrneho domu. Okrem tanca si asi 110 detí mohlo pozrieť rozprávkovú scénu a aj si zasúťažiť v rytierskom duchu.
 • 16.mája sa vo vyzdobenej sále kultúrneho domu uskutočnila slávnosť pri príležitosti Dňa matiek. Kultúrny program pripravili deti z materskej a žiaci základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek. Podujatia sa zúčastnilo 220 divákov a vystupovalo 120 detí. Pri vchode do sály bola inštalovaná výstavka výtvarných prác detí základnej školy.
 • 21.mája sa v obci uskutočnilo významné podujatie a to verejná nahrávka Slovenského rozhlasu s našim rodákom, spisovateľom, básnikom Mgr. Jaroslavom Rezníkom pod názvom Čisté studničky. Spoluúčinkovali: Orchester ľudových umeleckých nástrojov pod vedením Miroslava Dudíka, Vladimír Dobrík, úryvky z básní recitovali Ján Valentík a Alfréd Swan, ľudové piesne spievala Anna Hulejová s vnučkou Simonou, ďalší hostia: spisovatelia Benjamín Tinák a Peter Štrelinger , primátor mesta Ružomberok JUDr. Juraj Čech a p. učiteľka Ľudmila Muríňová. Čestní hostia: Jaroslav Rezník ml. – riaditeľ Slovenského rozhlasu, Gabriela Rottmayerová – redaktorka. Zaplnená sála občanmi obce, žiakmi základnej školy a rôznymi hosťami si odniesla nezabudnuteľné spomienky z pútavého rozprávania p. Rezníka o svojom živote a tvorbe. Celú atmosféru podujatia občania mohli opätovne precítiť pri vysielaní nahrávky 7.júna na rozhlasovej stanici Devín. Na túto príležitosť namaľoval učiteľ základnej školy p. Rastislav Malachovský portrét p. Rezníka rozmerov 1,5 x 1,5 metra, ktorý bol vyvesený na javisku. Po vysielaní si ho p. Rezník vzal domov na pamiatku.
 • 22.mája sa 54 detí vydalo hľadať Poklad Liskovej. Tak sa volala súťažno – vedomostná akcia, ktorú pripravilo Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s obcou. Jej základom bolo po obci hľadať rôzne indície na nájdenie pokladu. Deti si tak osvojili vedomosti o obci, orientačné schopnosti a bystrosť. Najšikovnejší boli odmenení vecnými cenami. Súťaž sa deťom veľmi páčila.
 • 1.júna pri príležitosti Dňa detí žiaci základnej školy boli na filmovom predstavení, poobede mali diskotéku na školskom dvore poriadanú Asociáciou rodičov pri ZŠ.
 • 7.júna prechádzala cez našu obec olympijská štafeta Posolstvo Aténam. Účastníkom štafety obec pripravila pohostenie za účasti detí z materskej a žiakov základnej školy, privítaciu reč mala riaditeľka ZŠ Mgr. Katarína Nemčeková. Po odovzdaní pozdravnej stuhy účastníkov štafety odprevadili žiaci ZŠ po štadión.
 • 12.júna usporiadalo Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s obecným úradom pre deti a mládež Bicyklodeň – rôznorodé súťaže a praktické zručnosti pri údržbe a oprave bicykla, zopakovali si tiež dopravné značky. Podujatia sa zúčastnilo 32 detí.
 • 20.júna sa deti z materskej školy zúčastnili folklórneho festivalu detí MŠ pod názvom Liptovské hrkálky. Vystupovali v krojoch s pásmom ľudových piesní, tancov a rečňovaniek.
 • 17.júla Jednota dôchodcov v spolupráci s obecným úradom usporiadali Stretnutie 3 generácií – stretnutie starých rodičov s vnúčatami, na ktorom poriadali rôzne športové súťaže, podával sa guláš a občerstvenie.
 • 7.augusta obecný úrad uskutočnil 3. ročník memoriálu JUDr. Slimáka – turistický výstup na Choč. O 7,oo hodine bol od kultúrneho domu zabezpečený odvoz autami pod poľovnícku chatu, odkiaľ bol výstup. Za pekného počasia sa ho zúčastnilo asi 110 účastníkov, hosťami výstupu bol spisovateľ Mgr. Jaroslav Rezník, redaktorka Slovenského rozhlasu Gabriela Rottmayerová a veľa iných rodákov, ktorí bývajú mimo obce.
 • 27.augusta sa pri pomníku padlých konal pietny akt položenia venca pri príležitosti osláv 60. výročia Slovenského národného povstania za účasti členov MO slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, učiteľov základnej a materskej školy, pracovníkov obecného úradu. V slávnostnom príhovore k príležitosti starosta obce Ján Lauko tiež poďakoval odbojárom a účastníkom povstania.
 • 4.septembra Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s obecným úradom pre deti a mládež pripravili už 13. ročník Bodky za prázdninami v prírode. Rôzne súťaže sa niesli v indiánskom duchu a viac ako 70 detí si na záver pochutilo na dobrom guláši.
 • 30.októbra sa pre všetky dievčatá z obce uskutočnil Športový deň v telocvični a na vonkajšom areáli v základnej škole, ktorý poriadalo Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s obecným úradom. 30 dievčat súťažilo v 6 športových disciplínach.
 • 13.novembra sa uskutočnila diskotéka pre deti a mládež. Poriadalo ju Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci o obecným úradom v sále kultúrneho domu a niesla sa v zvieracom duchu – deti sa premenili na rôzne zvieratá a súťažili v rôznych disciplínach, nechýbali tanečné súťaže a tiež tombola. Podujatia sa zúčastnilo asi 100 detí.
 • 16.novembra poriadala Asociácia rodičov pri ZŠ diskotéku pre žiakov základnej školy a aj pre ostatné deti a mládež z obce. V prestávkach bol pripravený kultúrny program.
 • 3. a 6.decembra sa v základnej a materskej škole uskutočnili Mikulášske večierky s kultúrnym programom.
 • 8.decembra obecný úrad pripravil už tradičné posedenie s dôchodcami z obce. Zúčastnilo sa ho 430 pozvaných dôchodcov, z toho 206 jubilantov. Ako malá pozornosť im boli odovzdávané vianočné kolekcie a darčekové čokolády. Po slávnostnom príhovore starostu obce Jána Lauku vystupovali v kultúrnom programe žiaci zo základnej školy a svojim vystúpením navodili sviatočnú predvianočnú atmosféru nielen pozvaným dôchodcom, ale aj ostatným občanom obce v zaplnenej sále kultúrneho domu.
 • 26.decembra sa uskutočnila Štefanská diskozábava v sále kultúrneho domu, ktorú usporiadala MO SNS.
 • 31.decembra sa Silvestrovského hviezdicového výstupu na Choč zúčastnili aj naši občania. Mali pekný zážitok, hoci z vrcholu nebol pre mraky dobrý výhľad.
 • 31.decembra sa tiež uskutočnila Silvestrovská diskozábava poriadaná MO SNS a zabávajúca sa mládež ohňostrojom o polnoci privítala Nový rok.I n v e s t i č n á v ý s t a v b a

Prestavba materskej školy

V mesiacoch júl a august sa prebudovávala materská škola z dôvodu presťahovania sa školskej jedálne z cirkevnej školy oproti kostolu a vytvorenie spoločnej kuchyne základnej školy s materskou školou. Zrušila sa jedna trieda a prebudovala sa na šatňu škôlky. Pôvodná šatňa a riaditeľňa sa zrušili a prerobením priečok a uzatvorením vchodu sa vytvorila nová jedáleň pre ZŠ. Vchod do jedálne a aj do materskej školy je spoločný a to zozadu z dvora. Vybudovali sa aj sociálne zariadenia a výdajňa jedál pri jedálni. Na školskom dvore bola stará studňa nad úrovňou terénu a tá sa zarovnala, čím sa vytvoril bezpečnejší priestor na hranie. Tieto stavebné práce boli realizované vo výške 500 tisíc korún, práce nad schválený projekt boli vo výške 100 tisíc korún. Kuchyňa bola zariadená technológiou vo výške 399 tisíc korún a postupne sa budú staršie veci nahrádzať novými. Na stavbu SCP Ružomberok prispel sponzorsky sumou 400 tisíc korún a Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR sumou 300 tisíc korún. Celkovo preinvestované finančné prostriedky na tieto práce boli vo výške 1.531 tisíc korún. Všetky stavebné práce previedla firma Demko-Dopravné služby Lisková, ktorá taktiež uskutočnila
v septembri opravu komína materskej školy, nakoľko staré, zvetrané tehly ohrozovali deti a žiakov pri vstupe do škôlky a do jedálne.
Na doporučenie odborníka – statika sa celý zbúral a postavil nový. Prestavba bola v hodnote 125 tisíc korún.

Nová podlahová krytina v základnej škole

Základná škola zakúpila do tried na prízemí novú podlahovú krytinu. Pôvodne sa mala prekladať v troch triedach, nakoniec sa preložila v piatich. Práce realizovala firma LOSS Ružomberok a financoval ich obecný úrad v hodnote 115 tisíc korún.

Oprava a maľovanie kostola

Nakoľko na niektorých častiach múrov kostola vlhla vonkajšia omietka, pristúpilo sa k jej rekonštrukcii: stará omietka sa oškrabala a nahadzovala sa stierka svetlohnedej farby v kombinácii s bielou. Chodníková dlažba okolo múrov sa v šírke 0,5 m odobrala a po izolačných prácach sa do ryhy položili kamene – žabice, aby voda presakovala nadol a neťahala sa po múroch. Omaľovali sa celé vonkajšie múry kostola a veže. Práce realizovala firma
M-L-M Lisková za brigádnickej pomoci občanov. Na tieto práce sa robila aj finančná zbierka od farníkov.

Rekonštrukcia fary

V budove fary sa vymenila stará podlahová krytina v 4 miestnostiach za tzv. plávajúcu podlahu. Brigádnické práce viedol a väčšinou aj vykonával p.Alfonz Kubala za podpory obecného úradu.

Generálna oprava vežových hodín

Na hodinách veže kostola firma Ivák z Liptovských Sliačov vykonala opravu stroja hodín a obnovu misijného kríža za pomoci p. Alfonza Kubalu. Následne sa upravilo pozadie hodín a osadili nové čísla. Sú z fólie, ktorá pri určitom odraze svetla svieti. Čísla zakúpil a opravné práce urobil p. Jozef Roštek.

Rekonštrukcia budovy Športklubu

Z Ministerstva školstva – sekcie športu a telesnej výchovy obec získala dotáciu vo výške 200 tisíc korún na výmenu 19 okien a 1 dverí z plastu, nakoľko pôvodné boli prehnité. Celková hodnota rekonštrukcie bola vo výške 813 tisíc korún.

Chodník na cintoríne

Od Domu smútku ku krížu sa dobudoval chodník zo zámkovej dlažby v hodnote 187 tisíc korún.

Iné
Na rekonštrukciu verejného osvetlenia (výmena starých svietidiel za úsporné svietidlá) sa použili finančné prostriedky vo výške 80 tisíc korún.
Do vybavenie detského ihriska sa zakúpili lavičky, detské preliezačky a iné v hodnote 65 tisíc korún.


R ô z n e

30.januára sa konal pohreb najstaršieho občana obce p. Jána Lukáča, číslo domu 264, ktorý zomrel vo veku 97 rokov.

27.marca sa posúvali hodiny o 1 hodinu
dopredu na letný čas.

31.marca na komín materskej školy prileteli bociany, mali 3 mláďatá. Odleteli na konci augusta.

Séria požiarov v obci:

8.januára bol požiar rodinného dom č.23, v ktorom býval p. Jozef Bencúr s rodinou. Vznikol od pece na pevné palivo v kuchyni, začali horieť aj susedné domy, privolaní požiarnici oheň uhasili, škoda bola vyčíslená na 78 tisíc korún. Rodina sa musela presťahovať k mame poškodeného, p. Bencúrovej, číslo 396.

5.februára vznikol požiar v dome p. Jána Haličku č.151. Požiar vznikol od komína na streche, zhoreli veci uložené na pôjde domu. Požiar začali hasiť susedia poškodeného, uhasili ho privolaní požiarnici. Škoda bola vyčíslená na 70 tisíc korún.

Výkyvy počasia

od 15. do 19.marca bolo slnečné teplé počasie s teplotami od 14 do 19 stupňov, zmizol posledný sneh. Od 22. do 30.marca nastalo chladné sychravé počasie so snehovými prehánkami.
19.novembra dul meteorológmi ohlasovaný silný vietor o rýchlosti až 150 Km/hodinu. Našu obec v podstate obišiel a nenarobil väčšie škody. Avšak vo Vysokých Tatrách bola jeho následkom veľká kalamita, zničených bolo niekoľko tisíc hektárov lesa za miliónové škody. Táto udalosť šokovala nielen celé Slovensko, ale aj okolité krajiny, ktorých občania navštevovali Tatry. Na obnovu lesa sa robili rôzne finančné zbierky a občania poskytli aj pomoc pri čistení polomu.
Vianočné sviatky boli daždivé s teplotami nad 0 stupňov, takéto počasie bolo do konca roka.

Voľby prezidenta SR a referendum

3.apríla sa konali voľby prezidenta SR, volebné miestnosti v našej obci boli v triedach základnej školy, vytvorené boli 2 okrsky. Z 12 kandidátov do druhého kola volieb, ktoré sa konalo 17.apríla postúpili :Vladimír Mečiar, JUDr.,Dr.h.c. a Ivan Gašparovič,Doc.,JUDr.,CSc. Prezidentom SR sa stal Ivan Gašparovič so 60% hlasov oprávnených voličov.
3.apríla sa konalo aj referendum, v ktorom mali občania odpovedať na otázku:
Ste za to, aby poslanci Národnej rady SR (NR SR) prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia NR SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004? Referendum nebolo úspešné, nakoľko sa ho zúčastnilo len 35,8% z celkového počtu oprávnených voličov.

Aktivačné práce

Od 1.apríla na dobu 5 mesiacov začali pracovať v obci dlhodobo nezamestnaní občania na Aktivačnej činnosti. Pracovali pri skrášľovaní a úprave obce, čistení potokov, úprave ihrísk a športového areálu, úprave cintorína, bývalej skládky TKO a iných prácach.

Iné
 • 9. až 12.apríla sme slávili Veľkonočné sviatky.

 • 15.apríla pri príležitosti Dňa Zeme celá základná škola brigádovala popri brehoch Váhu – zbierali všetok odpad (papiere, sklo, plasty, konzervy a iný odpad) do plastových vriec, ktoré Povodie Váhu odvážalo. Tohto odpadu bolo neuveriteľné množstvo.

 • 16.apríla Riaditeľstvo základnej školy poriadalo zber papiera a železného šrotu za spolupráce občanov obce.

 • 1.mája sa na Choči konala sv. omša, ktorú celebroval:
  zúčastnilo sa jej asi našich občanov a mládežníkov.

 • 3.mája vyhláškou Krajského úradu Životného prostredia v Žiline č.7/2004 bol pre prírodnú rezerváciu Mohylky a prírodnú pamiatku Skalná päsť vyhlásený 4.stupeň ochrany.

 • 9.mája bola vo vyzdobenom rímsko katolíckom kostole slávnosť Prvého sv. prijímania, pristúpilo k nemu 12 dievčat a 12 chlapcov.

 • 13.júna sa konali voľby do Európskeho parlamentu. V SR kandidovalo 17 politických strán a hnutí, celkove 188 kandidátov. V obci boli vytvorené 2 okrsky, volebné miestnosti boli v triedach základnej školy. Výsledky hlasovania v obci: KDH: získalo 94 hlasov, ĽS-HZDS: 59 hlasov, SDKÚ: 56 hlasov, SMER: 52 hlasov, Koalícia pravá SNS a SNS: 15 hlasov, ANO: 9 hlasov, KSS: 9 hlasov, Slobodné fórum: 8 hlasov, Slov.ľudová strana:1, Aktívne ženy: 1, Občianska konzervatívna strana:1 hlas, ostatné strany nezískali žiadny hlas.

  Výsledky volieb: v obci: 18,52%, v SR:16,9% (najnižšia účasť zo všetkých krajín európskej únie).

 • 6.augusta sa vo vynovenom vymaľovanom rímsko katolíckom kostole slávila odpustová slávnosť.

 • 2.septembra sa začal nový školský rok, do školy nastúpilo 211 žiakov, z toho 13 žiakov do prvého ročníka.

 • 6.septembra sa v zrekonštruovanej materskej škole začal nový školský rok, do škôlky nastúpilo 68 detí vo veku od 2 do 6 rokov v troch triedach.

 • 1.novembra na Dušičky hrala na cintoríne reprodukovaná hudba na podfarbenie atmosféry za príjemného, pomerne teplého počasia.

 • 7.novembra študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadali turistický výstup na Choč. Výstupu sa zúčastnili aj občania obce, po výstupe bola na chate p. Dvorského sv. omša, ktorú celebroval Vdp. Halienka z Ružomberka za účasti 54 prítomných. Po omši sa na občerstvenie podával guláš.

 • Od 13.novembra hliadky z členov dobrovoľného hasičského zboru navštevovali domácnosti v obci za účelom preventívnych prehliadok, ktoré majú zamedziť rizikám požiarov rodinných domov. Kontrolovali, či majú občania omietnuté komíny, potvrdenia od kominárov o vyčistení komína, či v blízkosti komínov nie sú uskladnené horľavé a ľahko vznetlivé materiály. Prípadné závady spisovali a občania ich mali odstrániť.

 • 29.novembra pracovníci obce pred materskou školou vyzdobili vianočný strom.


  Družobné stretnutia

  V dňoch 27. až 29.mája Riaditeľstvo základnej školy v Kravařoch pozvalo našich žiakov na družobnú návštevu, ktorej sa zúčastnilo 22 detí, 4 učitelia a 2 rodičia. Za krásneho počasia kravařská škola pre nich pripravila bohatý program – rôzne športové súťaže, diskotéku, prehliadku mesta, návštevu zámku v Hradci nad Moravicí a rôzne iné. Deti boli ubytované v rodinách a nadviazali medzi sebou nové priateľstvá. Výletom boli všetci nadšený a tešia sa na svojich kamarátov zase pri našom pozvaní.
  V rovnakom čase Mestský úrad Kravaře pozval pracovníkov nášho obecného úradu na návštevu ich mesta, takže mali so školou spoločnú cestu. Program mali samostatný: prehliadka mesta, mestského úradu, športovej haly a golfového ihriska spojené aj s vyskúšaním si hry. Spoločné posedenie na poľovníckej chate utužilo vzájomné priateľstvo a dobré vzťahy.


  Z činnosti spoločenských organizácií a združení v obci

  DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže

  Je to dobrovoľné občianskej združenie nezávislé od politických strán. Hlavným cieľom je rozvíjanie osobnosti mladých ľudí. Jeho činnosť sa realizuje športovými, kultúrnymi, spoločenskými a vzdelávacími výchovnými programami. Eviduje 136 členov z radov detí a mládeže. Okrem podujatí už spomenutých v časti Kultúrno spoločenské a športové podujatia na začiatku kroniky za rok 2004 DOMKA pripravila pre svojich členov nasledovné akcie:
  24.januára sa v sále kultúrneho domu uskutočnil 2.domkársky ples pre 120 domkárov, ich rodičov a pozvaných hostí. Okrem tanca bol pripravený bohatý program – choreografia mládežníckeho spevokolu, scénka, súťaže a tombola.
  V dňoch 1. až 6.júla zorganizovali letný tábor pod názvom Indiánske srdce pre takmer 50 ľudí na chate Skalka pri Maline Brde. Niesol sa v indiánskom duchu – pred chatou stálo indiánske tipí, totem so symbolmi, deti mali indiánske mená, vlastnoručne zhotovené náramky a ozdoby, na pokračovanie sa rozprávalo o histórii a zvykoch indiánov, hrali sa indiánske scénky, spievali pesničky a indiánska hymna. Súťažilo sa v lukostreľbe, v práci s lasom a oštepom, v šifrovaní, uzlovaní, lezení, varení a mnohých iných činnostiach. Každý deň sa niesol v duchu jednej indiánskej vlastnosti, ktorú všetci napodobňovali.
  2.októbra sa uskutočnil 3. ročník Miništrantského futbalového turnaja. Zišlo sa na ňom 60 hráčov z obce a jej okolia, ktorí boli rozdelení do 5 družstiev mladšej a do 3 družstiev staršej kategórie. Naši chlapci získali 1. a 4. miesto v kategórii mladších a 2. miesto v kategórii starších. Putovný pohár si odniesli Ružomberčania.
  Okrem pravidelných predvianočných akcií – Mikuláš a deviatnik: Sv. Rodina hľadá nocľah ako novinku tohto roku uskutočnili 4 adventné stretnutia nad Bibliou, kde sa zamýšľali nad liturgickými textami tohto obdobia. Nezabudli ani na pravidelné štvrtkové adorácie v kostole, ktoré 3x obohatili svojim programom.
  Počas vianočných sviatkov deti z detského spevokolu 25.decembra vystúpili s Jasličkovou pobožnosťou v kostole a 26.decembra chodili koledovať v rámci Dobrej noviny . Pri návšteve 120 rodín vykoledovali 24.165,-Sk, ktoré boli odovzdané na vzdelávacie projekty v afrických krajinách.
  Posledné hodiny roku 2004 strávilo 54 detí v spoločenstve mladých v klubovni DOMKY pri hudbe a voľnej zábave na akcii Silvester 2004.

  ZO Jednoty dôchodcov Slovenska

  Činnosť organizácie je usmerňovaná OV JDS a ústredím JDS a prijatým plánom činnosti. Organizácia má 119 členov, z toho 101 platiacich.
  Z brigádnickej činnosti sa v spolupráci s Obecným urbariátom zúčastnili sadenia stromkov v lokalite Lisková a Turík , natierali autobusové zastávky v obci. Výbor organizácie pre členov zabezpečil pravidelné štvrtkové rehabilitačné plávanie v kúpeľoch Lúčky, na ktorom sa vystriedalo 50 členov, pripravil fašiangové a Katarínske posedenie pri hudbe a občerstvení, zorganizovali zájazdy do Poľskej republiky, zúčastnili sa ľudového zvyku vynášania Murieny a iné. Členovia sa zapájajú aj do podujatí poriadaných obcou.

  MO Slovenského zväzu záhradkárov

  Organizácia eviduje 56 riadnych členov a 44 mladých záhradkárov s členským preukazom. Na základnej škole vedú krúžok mladých záhradkárov. Okrem
  spoločných brigádnických prác navštívili s nimi Okresnú výstavu ovocia a zeleniny, uskutočnili 2 odborné prednášky z oblasti záhradkárstva a 1 prednášku spojenú s premietaním videokazety o ošetrovaní ovocných stromov. V marci výbor organizácie usporiadal brigádu pri orezávaní a úprave ovocných stromov vo farskej záhrade, v areáli základnej školy a obecného úradu, 3x strihali živý plot okolo kostola a pri materskej a základnej škole. V apríli v školskom areáli brigádnicky za pomoci mladých záhradkárov vypílili staré ovocné stromy a nahradili ich 10 novými. V máji vyhlásili celoobecnú súťaž O najkrajšiu záhradku spojenú s vyhodnotením a ocenením 3 najkrajších záhradiek. Pre občanov zabezpečujú nákup ovocných stromov a kríkov.

  Obecný športový klub

  V roku 2004 mal Obecný športový klub 212 členov, ktorí uskutočňovali aktívnu športovú činnosť vo 8 oddieloch: futbalovom, šachovom, stolnotenisovom, volejbalovom, tenisovom, lyžiarskom, rekreačnej telesnej výchovy a kynologickom. Chod oddielov a celého športového klubu riadila Správna rada na čele s prezidentom p.Milanom Viharom, viceprezidentom p.Jozefom Demkom a hlavným sekretárom klubu Ing.Jánom Chovancom. Najznámejším a najpopulárnejším športom je futbal. Oddiel mal v pravidelných súťažiach kraja 4 družstvá: dospelí - IV.liga, dorast – IV.liga, starší a mladší žiaci – III.liga. Najmenší chlapci súťažili v rámci Liptova v Kormanovom pohári. Pekné športové výsledky pravidelne dosahujú aj športovci v lyžiarskom, šachovom a stolnotenisovom oddieli.

  Iné združenia a organizácie

  V obci pracuje aj Miestny spolok Červeného kríža, ktorý má 80 členov, MO Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Poľovnícke združenie Likava – Choč a Slovenský zväz rybárov.

  M a t r i k a

  Počet obyvateľov k 1.1.2004: 2108
  Počet narodených detí: 20, z toho 13 chlapcov, 7 dievčat.
  Počet zomrelých: 20, z toho 10 mužov, 10 žien.
  Počet obyvateľov k 31.12.2004: 2118


  autor : zdroj - kronika obce Lisková
  dátum vloženia : 17.01.2006
  počet prístupov: 5242


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®