Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 22.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívUdelenie čestných občianstiev obce.

V tomto roku si naša obec pripomína 760. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti poslanci Obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí 14. mája 2012 schválili udelenie najvyššieho obecného vyznamenania „Čestného občianstva obce Lisková“ dvom významným osobnostiam: správcovi rímsko-katolíckeho farského úradu v Liskovej pánu farárovi Mgr. Ing. Stanislavovi Culkovi a starostovi družobného mesta Kravaře Ing. Andreasovi Hahnovi.

Mgr. Ing. Stanislavovi Culkovi bolo Čestného občianstva obce Lisková navrhnuté pri príležitosti významného životného jubilea – 50 rokov života a 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lisková. Vdp. Stanislav Culka počas 15. ročného pôsobenia vo farnosti obce Lisková významnou mierou prispieval k obohateniu duchovného života veriacich spoluobčanov obce, staral sa o výchovu mládeže, ako aj zveľaďovanie sakrálnych pamiatok v obci.

Veľadôstojný pán Stanislav Culka počas 15. ročného pôsobenia vo farnosti obce Lisková významnou mierou prispieval k obohateniu duchovného života veriacich spoluobčanov obce, staral sa o výchovu mládeže, ako aj zveľaďovanie sakrálnych pamiatok v obci.
Pred pár dňami - 1.júla uplynulo 15 rokov pôsobenia pána farára Culku v našej obci a o 4 dni na to - 12. júla jeho misia v našej farnosti skončila.
Za jeho pôsobenia v Liskovej si ho veriaci, ale aj ostatní spoluobčania veľmi obľúbili, mladí v ňom videli veľký vzor a autoritu. Hneď v prvom roku svojho pôsobenia spolu s mladými z DOMKY podieľal sa na obnovení chodníkov krížovej cesty na Liskovskú kalváriu a dňa 14.septembra 1997 na sviatok Povýšenia Svätého kríža sa tu konala prvá pobožnosť krížovej cesty.
V ďalších rokoch uskutočnil s mladými zájazdy – púte, v roku 1998 do Ríma a Vatikánu, kde sa zúčastnili audiencie u Svätého Otca, v roku 1999 do pútnického mesta francúzskych Lúrd a Paríža. V roku 2001 na Kvetnú nedeľu sa v kostole Premenenia Pána uskutočnilo stretnutie mládeže s diecéznym biskupom Mons. Prof. Františkom Tondrom. Počas pôsobenia veľadôstojného pána Stanislava Culku bola vo farnosti každý rok slávnosť prvého svätého prijímania, pravidelne každých 5 rokov vysluhovaná sviatosť birmovania, denne sa slúžila v kostole svätá omša, vysluhovala sa sviatosť krstu, sviatosť manželstva a odprevádzajú zosnulí na večný odpočinok . Trikrát sa v našom kostole konalo dekanátne stretnutie kňazov - rekolekcia ( v máji 1997, v novembri 2002, v máji 2012). Za jeho pôsobenia aktívne pracoval detský, mládežnícky aj seniorsky spevokol.

Ing. Andreasovi Hahnovi bolo Čestné občianstvo navrhnuté pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lisková. Ing. Andreas Hahn počas 10 - ročného pôsobenia vo funkcii starostu družobného mesta Kravaře sa veľmi aktívne podieľa na rozvíjaní a prehlbovaní vyše 40- ročnej družby medzi mestom Kravaře a obcou Lisková.

Pán Ing. Andreas Hahn je rodákom z družobného mesta Kravaře. Je absolventom Vysokej školy banskej, fakulty strojníckej v Ostrave, ktorú ukončil promóciou a získal vysokoškolský titul inžinier. Dvojročnú náhradnú vojenskú službu po ukončení štúdií absolvoval na Mestskom úrade v Kravařoch a tak sa po prvýkrát zoznámil s prácou na pracovisku, ktoré sa mu v neskorších rokoch stalo osudným. Po úspešnom zvládnutí výberového konania sa od 1. septembra 1999 stal tajomníkom Mestského úradu v Kravařoch. Funkciu tajomníka MsÚ Kravaře vykonával až do komunálnych volieb v roku 2002. V jeseni roku 2002 kandidoval ako nezávislý kandidát na funkciu starostu mesta Kravaře. Jeho kandidatúra bola úspešná a pre volebné obdobie 2002 až 2006 sa stal starostom mesta Kravaře. Úspešnú kandidatúru na starostu mesta Kravaře zopakoval aj vo volebnom období 2006 – 2010 a následne aj v tomto volebnom období 2010 – 2014. Okrem práce v meste je v posledných dvoch volebných obdobiach úspešný aj ako krajský poslanec Moravskoslezského kraja v Ostrave, kde pracuje v komisii dopravy. Taktiež v tohoročných jesenných krajských voľbách sa bude uchádzať o dôveru voličov.
Výpočet akcií a činností v meste, ktoré sa za jeho takmer 10 ročné pôsobenie vytvorili je úctyhodný. Za všetky stačí vymenovať najväčšiu a najrozsiahlejšiu akciu v meste – Čistiareň odpadových vôd, ďalej športovo-spoločenský areál Buly – Aréna, Aquapark, veľké a malé golfové ihrisko, detské ihrisko, požiarna zbrojnica, rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Domov pre seniorov svätej Hedvigy, kruhový objazd v meste.
Mesto Kravaře pod jeho vedením je známe bohatým spoločensko – kultúrno – športovým životom. Známe sú významné akcie na zámku v Kravařoch : „Velikonoce na zámku“, „Vánoce na zámku“a rôzne iné podujatia na zámku, druhá najväčšia púť v Českej republike „Kravařský svätobartolomejský odpust“, „športový deň v Buly Aréne“ a pod.
Zaktivizovali sa družobné vzťahy v rámci trojdružby medzi poľskými Wožnikami, českými Kravařami a našou obcou Lisková. Znovu sa obnovili družobné styky a výmena skúseností medzi Základnými školami mesta Kravaře a obce Lisková.
Vedenie mesta Kravaře pomohlo našej obci pri zariaďovaní kaplniek na Liskovskej kalvárii aj v miestnom cintoríne.
Ing.Andreas Hahn so svojimi kolegami už mnohokrát navštívil našu obec Lisková, je pravidelným účastníkom obecného výstupu na Veľký Choč, zúčastnil sa zájazdov s dôchodcami do našej obce i zájazdov s pracovníkmi úradu.

Čestné občianstva boli odovzdané v nedeľu 8. júla 2012 po slávnostnej svätej omši v Rímskokatolíckom kostole Premenenia Pána v Liskovej za účasti predstaviteľov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, pozvaných hostí a občanov obce.

fotogaléria - rozlúčková sv. omša


autor : Edita Forgáčová
dátum vloženia : 23.07.2012
počet prístupov: 1587späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®