Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 20.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívÚzemný plán obce Lisková


Textová časť


Územný plán obce
LISKOVÁ
DOKLADOVÁ ČASŤ - STANOVISKÁ Z PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LISKOVÁ
Hlavná tabulka
Zábery LPF v katastri obce Lisková
Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy
na stavebné a iné zámery
Počet domov a bytov existujúcich a navrh.reg.priestoroch
PREHĽAD STAVEBNÝCH A INÝCH ZÁMEROV
Výkresová časť


Výkres širších vzťahov
KOMLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA
VÝKRES ZÁBEROV LESNEJ PÔDY NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY
REGULATÍVY KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA
SCHÉMA ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ
VÝKRES ZÁBEROV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY - I.ČASŤ
VÝKRES ZÁBEROV POĽHOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA STAVEBNÉ A INÉ ZÁMERY - II.ČASŤ
KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ZASTAVANÉHO A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - I. ČASŤ
KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽITIA ZASTAVANÉHO A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - II. ČASŤ
VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - I. ČASŤ
VÝKRES RIEŠENIA VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - II. ČASŤ
VÝKRES RIEŠENIA DOPRAVNÉHO VYBAVENIA
VÝKRES RIEŠENIA DOPRAVNÉHO VYBAVENIA A VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - I. ČASŤ


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 19.09.2008
počet prístupov: 6844späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®