Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 23.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívNajčítanejšie články1. Kronika obce Lisková - rok 2002


autor : zdroj - kronika obce Lisková
dátum vloženia : 16.01.2006
počet prístupov: 12034

2. Zber jeseň - 2009

Foto : Mgr. Peter Kulich....
autor : Mgr. Peter Kulich
dátum vloženia : 05.10.2009
počet prístupov: 11095

3. Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva


autor : Jana Tomková
dátum vloženia : 14.11.2013
počet prístupov: 10848

4. Geografická poloha

Lisková sa nachádza v prímestskej oblasti mesta Ružomberok pri železničnej trati Žilina – Košice. Katastrálne územie obce patrí do Fatransko – Tatranskej oblasti, severná časť do celku Chočské vrchy. Výškové rozpätie katastra je od 480 /Váh/ do 1486 /Zadný Choč/ m nad morom. Územie obce patrí do klimaticky mierne chladnej až chladnej oblasti, popri Váhu prevláda veľká inverzia teplôt , v horskej časti ....
autor : zdroj - Liskovská pamätnica
dátum vloženia : 10.02.2005
počet prístupov: 10063

5. Obecná heraldika

Najstaršie pečatidlo Liskovej pochádza z konca 17. storočia a je kópiou staršieho pečatidla zo začiatku 16. storočia. V barokovom štíte je na pažiti lemeš a kostolík. Kruhopis je latinský : SIGILLVM . PAGI . LISKOVA, priemer 25 mm. Toto pečatidlo dokumentuje vyspelú administratívnu činnosť obce už v období 17. storočia. Keďže obec nemala svätca ako cirkevného patróna, do znaku si zvolila obraz kostolíka, ktorý bol ....
autor : Heraldická komisia
dátum vloženia : 31.07.2007
počet prístupov: 9735

6. Povesť o Jánošíkovej pästi

Keď pôjdete z Ružomberka cestou popod Mních smerom na Liskovú, neďaleko Liskovskej jaskyne uvidíte stáť veľký vápencový balvan v podobe zaťatej päste – Skalná päsť. O tejto skale kolujú rôzne povesti . Jedna je z dôb, keď Jánošík so svojou družinou chodili po tomto kraji. Bolo to veru už veľmi dávno, keď sa jedného slnečného rána začiatkom jesene Ďurko Jánošík i s celou svojou družinou poberal z Oravského ....
autor : zdroj - Liskovská pamätnica
dátum vloženia : 16.02.2005
počet prístupov: 9561

7. Skalná päsť

Nachádza sa pri vrchu mních, je to 6 metrov vysoký skalný útvar z dolomitových vápencov v podobe zovretej päste , je produktom selektívnej erózie zvetrávania. Viažu sa na ňu viaceré povesti. V minulosti vraj slúžila pltníkom na priväzovanie pltí, podľa iných ju opracovali taliansky majstri pri stavbe železnice. Chránené územie je vyhlásené za prírodnú pamiatku.....
autor : zdroj - Liskovská pamätnica
dátum vloženia : 15.06.2005
počet prístupov: 8945

8. www stránka ZŠ s MŠ v Liskovej

Viac informácií o našej škole nájdete tu : http://zsliskova.edupage.org....
autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 05.01.2007
počet prístupov: 8937

9. Uznesenia Obecného zastupiteľstva


autor : Obecné zastupiteľstvo
dátum vloženia : 04.11.2013
počet prístupov: 8793

10. Aeroklub Ružomberok - letisko Lisková

V katastri obce Lisková má svoje letisko i AEROKLUB RUŽOMBEROK, ktorý oslávil v roku 2001 päťdesiate výročie svojho založenia. Dňa 1. mája 1951, popoludní, sa na Lúkach za Váhom uskutočnili prvé bezmotorové lety klzákov SG-38, ktoré štartovali pomocou navijaku. V tomto roku sa začala stavba hangáru. V ďalších rokoch sa jednoznačne preukázalo, že Lúky za Váhom majú vhodnú pololohu hlavne pre bezmotorové lietanie s....
autor : liskovská pamätnica
dátum vloženia : 14.06.2005
počet prístupov: 8379

11. Mohylky

Je to vyvýšenina na severovýchode obce, je jednou z najtypickejších lokalít spoločenstva skamenelých živočíchov: numulitov, lastúrnikov, koralov eocénneho mora spred 50 miliónov rokov, je to chránené nálezisko.....
autor : zdroj - Liskovská pamätnica
dátum vloženia : 15.06.2005
počet prístupov: 7675

12. Kameňolom - Ostrá skala

Na pohorí Mních sa pri Stráni nad Liskovou hrdo vypínala Ostrá skala, ktorá sa stala dominantou obce. Avšak v dôsledku stáleho dolovania kameňa od roku 1945 menila svoj tvar a stávala sa jednotvarou. V júni 1952 kameňolom prešiel pod správu Jednotného roľníckeho družstva , dolovalo sa v ňom veľké množstvo kameňov na stavbu ciest, úpravu vodných tokov a stavbu domov. Zaujímavým bol komorový odstrel kameňa v júli 1....
autor : zdroj - Liskovská pamätnica
dátum vloženia : 16.02.2005
počet prístupov: 7284

13. Liskovská jaskyňa


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 12.09.2013
počet prístupov: 7237

14. Telefónne číslo


autor : obecný úrad
dátum vloženia : 16.02.2005
počet prístupov: 6875

15. Územný plán obce Lisková


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 19.09.2008
počet prístupov: 6845


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®