Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 08.12.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívSlovenská evanjelická jednota, odbor 397 Mateja Križku v Liskovej 1935-1951

SEJ bola založená v roku 1920 v Klenovci. Ustanovujúca schôdza SEJ v Liskovej sa konala 15.12.1935, bolo zvolené predsedníctvo a správny výbor na dvojročné obdobie:
Anna Šolcová – predsedníčka, Ondrej Baláž- podpredseda, Štefan Duraj, Vladimír Lukáč Pálení – zapisovatelia, Jozef Baláž – účtovník, Cyprián Lukáč- pokladník.
Schádzali sa raz za mesiac v škole po večierni.
Členské schôdze mali ustálený program: nábožné piesne a predpísané modlitby, kultúrny program, prejednávanie aktuálnych záležitostí SEJ a rôzne iné.
V roku 1936 boli členské príspevky 2,- Kčs mesačne od r. 1939 2,50 Kčs, od r. 1948 5,- Kčs.
V roku 1950 mala SEJ 109 členov. Noví členovia skladali sľub vernosti do rúk predsedu na členskej schôdzi, oslovovali sa brat a sestra . Okrem členského prispievali do fondov: vencového, posmrtného, populačného, poskytovali aj finančné dary. Financie získavali zo vstupného z predstavení. SEJ ako svojpomocný spolok poskytoval svojim členom posmrtnú podporu 500-2000 Kčs, výbavné mladuchám 200-300 korún, podporu pri narodení dieťaťa, invalidom, chudobným rodinám ap. Posielali milodary sirotincom, na stavby kostolov, a rôzne zbierky. Hlavnou náplňou SEJ bola náboženská a vzdelávacia činnosť.
14.8.1938 pri spomienke na zosnulého zborového dozorcu Mateja Križku z vďačnosti a úcty predsedníctvo schválilo premenovanie miestneho odboru SEJ č. 397 oborom Mateja Križku.
Dňa 20. augusta 1939 sa konala slávnosť posvätenia smútočnej zástavy, ktorú zakúpil Ondrej Lukáč za 2.090,- korún. Nábožný spev viedol celocirkevný kantor Zdenko Pastor, liturgoval ružomberský kaplán Jen“offi.Boli prítomní farári a veriaci zo širokého okolia, zástupcovia okresného a obecného úradu, hasičov a iných zložiek.

Predsedníctvo SEJ, odboru 397 Mateja Križku v Liskovej / 1937-1950/.
Predseda: Adolf Lukáč Križan
Podpredseda: Karol Muríň, Cyprian Lukáč st.
Zapisovatelia: Ferdinad Lukáč, Jozef Teniak, Ferdinand Macko Lupták, Milan Baláž.
Účtovníci: Miloslav Grešo, Ferdinand Lukáč, František Lukáč Nižný, Vojtech Kontra, Ferdinand Macko Lupták, Pavel Petrík
Pokladník: Ľudmila Líšková

Správny výbor:
Jozef Lukáč Páleník, Mária Muríňová st., Ján Lukáč Nižný, Albína Balážová, Vladimír Lukáč Páleník, Adolf Lukáč Nižný, Ján Lukáč Kánis, Ján Macko Prčeniak, Peter Teniak, Berta Lukáčová Páleníková.
Revízori: Ondrej Muríň, Jozef Baláž, Pavel Lukáč Majerkin, Štefan Priechodský.
SEJ zanikla r. 1951. Za pätnásť rokov svojho pôsobenia pozdvihla náboženskú a vzdelanostnú úroveň evanjelikov.
Spracované podľa zápisnice SEJ a Príspevkového menoslovu, ktoré zachovala Elena Lukáčová Križanová.autor : Ľudmila Muríňová
dátum vloženia : 15.02.2005
počet prístupov: 3981späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®