Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 21.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívRekonštrukcia Materskej školy

V súčasnej dobe je v našej obci veľa detí v predškolskom veku a kapacita materskej školy už nepostačuje. Starosta, riaditeľ a zástupkyňa pre materskú školu oslovili odborníkov, čo treba urobiť, aby sa dala vytvoriť ďalšia trieda. Bolo treba zohľadniť štvorcové metre na jedno dieťa, počet detí v triede a dodržanie zákona s pohľadu hygieny. Zároveň sa museli uskutočniť havarijné opravy ohľadom dodávky teplej vody. Bol spracovaný návrh na rekonštrukciu materskej školy tak, aby sa vytvorili 4 triedy, ktoré bude navštevovať 72 detí. Poslanci návrh schválili a vyčlenili na rekonštrukciu aj potrebné finančné prostriedky. Niektoré priečky sa vybúrali, všetky staré okná na budove materskej školy sa vymenili za nové, urobili sa nové elektrické rozvody, rozvody na internet, osadili sa 2 ohrievače na teplú vodu, urobili sa nové rozvody teplej a studenej vody, kde bolo potrebné - dali sa nové obkladačky. Taktiež sa inštalovali nové svietidlá, zásuvky, vypínače, urobilo sa aj núdzové osvetlenie. Urobili sa aj iné potrebné práce. Dodávatelia boli vybratý na základe elektronického verejného obstarávania. Časť murárskych prác sa urobila na dohodu. Pomocné a maliarske práce väčšinou robili pracovníci zamestnaní v obci na verejnoprospešné práce. Upratovali pracovníčky z materskej školy i základnej školy. Prišli pomôcť i niektorí rodičia.

Náklady na rekonštrukciu boli nasledovné:
Náklady na okná boli - 7290,-€
elektroinštalačné a vodárenské práce - 16 190,-€
predpokladané náklady na murárske, maliarske práce a iné 3000,-€.


Veríme, že deťom i pani učiteľkám sa vo vynovených priestoroch bude páčiť a že sa tam budú dobre cítiť.
Je nám však smutno, že niektorí rodičia deti po vychodení materskej školy v Liskovej, dávajú do základných škôl v Ružomberku. A počet žiakov v našej zmodernizovanej škole sa znižuje, napriek tomu, že deti dosahujú dobré vyučovacie výsledky, vyučuje sa informatika v dvoch počítačových miestnostiach, náboženstvo a cudzí jazyk sa učia už od prvej triedy, priamo na škole pracuje Ľudová škola umenia. Po vyučovaní je k dispozícii školský klub, ktorý má k dispozícii krásne vybavené priestory a prihlásené deti taktiež chodia i s p. družinárkou do telocvične.

fotogaléria - rekonštrukcia Materskej školy

autor : Jana Tomková
dátum vloženia : 25.08.2011
počet prístupov: 1504späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®