Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 23.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívObecná knižnica

V dôsledku dobrej osvetovej práce bola 1.10.1949 v obci zriadená obecná knižnica, čo bolo veľkým kultúrnym prínosom pre občanov. Sídlila v dome p. Jozefa Guleja. O novozriadenú knižnicu bol veľký záujem a mnoho kníh si vypožičiavala hlavne mládež. V ďalších rokoch sa knižnica nachádzala v miestnosti cirkevného domu. Pre nevyhovujúce podmienky sa znova v roku 1963 premiestnila do domu Jozefa Guleja, kde sa uvoľnila obchodná miestnosť.
Hoci knižnica nebola vybavená dostatočným vnútorným zariadením, vykazovala veľmi dobrú činnosť. Záujem o knihy prejavovala nielen školská mládež, ale aj dospelí občania.
V roku 1986 v rámci 36. ročníka celoštátnej súťaže – Budujeme vzorovú knižnicu – bol našej knižnici ministrom kultúry udelený - Diplom vzorná ľudová knižnica. Diplom je umiestnený v knižnici podnes. V dôsledku toho, že dom Jozefa Guleja bol v roku 1991 reštitučným opatrením vrátený majiteľke, bolo potrebné sa z budovy vysťahovať. Obecná knižnica sa presťahovala do budovy bývalej materskej školy, kde sa nachádza dodnes.

V súčasnosti sa v knižnici nachádza 7814 knižných jednotiek, z toho je 1654 odbornej literatúry pre dospelých, 345 odbornej literatúry pre deti a mládež a 2504 kníh pre deti. Záujem je nielen o krásnu literatúru, ale mládež číta aj náučnú literatúru z rôznych oblastí. Obecný úrad v Liskovej každoročne dotuje nákup kníh sumou 25 000,- Sk. Aj keď sú v súčasnosti knihy drahé, snažíme sa ich výberom uspokojiť každého čitateľa a nakupujeme knihy z každého žánru.

Obecná knižnica každoročne vyhlasuje čitateľskú súťaž pre žiakov základnej školy, ktorá trvá od septembra do mája. Na konci školského raka ju vyhodnocujeme.
V spolupráci so základnou školou poriadame besedy o živote a dielach spisovateľov, ktorí písali pre deti, alebo zhrnutím učiva 4 . ročníka o tvorcoch a ilustrátoroch detských kníh si zopakujeme literárne otázky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá. Každoročne býva tiež slávnostný zápis prvákov do knižnice, kde sa títo najmladší čitatelia oboznámia s knihami a s prácou v knižnici. Je potešiteľné, že si cestu do knižnice nachádzajú aj neskôr.

Do knižnice sa platí len symbolické zápisné, ktoré je na jeden rok nasledovné:

žiaci I. ročníka bezplatne
ostatní žiaci, študenti, dôchodcovia10,- Sk
dospelí 15,- Sk

Výpožičný čas:
Pondelok až štvrtokod 12.00 hod. do 18.00 hod.
Piatokod 7.00 hod. do 13.00 hod.autor : Andrea Fúrová
dátum vloženia : 12.01.2006
počet prístupov: 4158späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®