Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 20.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívHistória a činnosť Slovenského zväzu záhradkárov v Liskovej

Založeniu organizácie predchádzalo obdobie práce dobrovoľnej skupiny ľudí zamerané najmä na ovocinárstvo. Skupina pracovala pod vedením skúseného ovocinára p. Hypolita Gejdoša.
V januári roku 1971 bol z podnetu p. Štefana Švárneho - člena Okresného výboru Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Liptovskom Mikuláši zvolaný prípravný výbor, ktorý mal 7 členov. Pripravili všetko potrebné na zvolanie prvej zakladajúcej schôdze. Uskutočnila sa 28.2.1971 v Družstevnom kultúrnom dome a zúčastnil sa jej veľký počet občanov. Členovia prípravného výboru počas náboru na nej získali 21 občanov, ktorí podpísali prihlášky za člena organizácie. A tak sa tento deň stal dňom vzniku Dedinskej organizácie ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu (DO SOZZ). Prvým predsedom organizácie sa stal p. Ľudovít Lukáč. Členmi výboru boli: Emil Baláž, Jozef Šeffer – Malenka, Štefan Dvorský, František Daňo a Cyril Teniak. Postupom času sa organizácia prudko rozrastala, z pôvodných 21 členov mala za dva roky 63 členov. V práci im aktívne pomáhal Okresný výbor za podpory svojho predsedu p. Tomáša Hulku.
Od založenia organizácie sa na poste predsedu vystriedalo 5 členov:
Ľudovít Lukáč 1971 – 1977
Ján Jurgoš 1978 – 1979
Jaroslav Lukáč 1980 – 1980 (9 mesiacov)
Ján Antol 1981 – 2001
Jaroslav Dvorský 2002
Činnosť organizácie za uplynulý rok sa analyzuje vždy na výročnej schôdzi vo februári. V jarnom období členovia vykonávajú ošetrenie a údržbu ovocných stromov na verejných priestranstvách v obci, v záhrade materskej školy, základnej školy, obecného úradu a farskej záhrade. Niektorí pri ošetrovaní stromov pomáhajú aj občanom obce. V máji každoročne vyhlasujeme celoobecnú súťaž „O najkrajšiu záhradku“, ktorú komisionálne vyhodnocujeme a majiteľov 5 najkrajších záhradiek odmeníme vecnými cenami. Obec prihlasujeme aj do okresnej súťaže a už 2x sa naši občania umiestnili na I. mieste. Staráme sa aj o údržbu pamätníka Medzi Hrádkami, vypomáhame pri strihaní a údržbe živých plotov pri materskej škole a pri kostole. Polročnú činnosť vyhodnocujeme na členskej schôdzi spojenej so spoločným posedením členov pri guláši. Zúčastňujeme sa výstav ovocia a zeleniny v Ružomberku, kde prezentujeme aj svoje výpestky.


autor : Jaroslav Dvorský – preds
dátum vloženia : 14.11.2007
počet prístupov: 2925späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®