Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 08.12.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívEvanjelická mládež v Liskovej.

S evanjelickou mládežou pracoval učiteľ Ľudovít Šolc. Podľa záznamov v školskej kronike nacvičil s mládežou v zime 1914 divadelnú hru Ženský zákon. Vo februári 1921 odohrali hru Kamenný chodníček. Zo zisku 328,- Kč zakúpili javisko do školy. 2. a 9. marca 1924 sa predstavili s divadelnou hrou Páva a 4. a 11. mája 1924 s hrou Čertov mlyn. Okrem toho v januári a marci odohrali dve jednoaktovky. Z čistého zisku 1.200,- Kč zakúpili kulisy.
Divadlá sa nacvičovali a hrali v ev. škole niekedy v miestnej krčme. V roku 1927 bol založený spolok „ Sdruženie evanjelickej mládeže“ /ďalej len SEM/. 41 členov sa schádzalo v ev. škole cez zimné mesiace každý pondelok pod predsedníctvom seniora ev. farára Bázlika a miestneho učiteľa Ľ. Šolca sa mládež vzdelávala. Striedavo jeden večierok bol biblický, druhý vzdelávací. Odzneli recitácie rôznych básní a osvetové prednášky. Dvakrát ročne usporiadali nedeľné večierky s bohatým programom.
27. októbra 1928 na 10. výročie vzniku ČSR usporiadala mládež lampiónový sprievod dedinou. 28., októbra sa rím.kat. mládež predstavila hrou Matka a ev. mládež hrou Kocúrkovo. 30. 10.1928 slávili 10. výročie Martinskej deklarácie. Katolícka mládež reprízovala hru Matka. 5. mája 1929 ev. mládež usporiadala smútočnú slávnosť na pamiatku 10. výročia tragickej smrti M. R.. Štefánika. V r. 1930 klesol počet členov SEM na 20. Mládež sa schádzala v zime každú sobotu. Koncom 30. rokov jej činnosť ochabla.
Činnosť bola obnovená v januári 1940 . Zásluhou p. farára Plavca a správcu školy učiteľa Šolca. Vytvorili sa dve skupiny : staršia mládež mala 31 členov a dorast 23 členov.
Schôdzky mávali každú stredu . Na nich mávali prednášky s rôznou tematikou, nacvičovali divadelné hry, programy na schôdze oslavy a besiedky. Zisk z predstavenia Zostaň s nami, Pane venovali na opravu javiska a knižnice SEM.
Z ďalších predstavení si zakúpili knihy do knižnice. V štyridsiatych rokoch poriadali výstupy na Choč, kde sa stretávali s ev. mládežou z Oravy. V roku 1949 bol vytvorený Československý sväz mládeže- ČSM. Jeho súčasťou sa stala pionierska organizácia a tak spolok SEM zanikol.
/Spracované podľa kroniky ev. ľud. školy vedenej učiteľom Šolcom. od roku 1854 do 1941.
1942-1946 viedol kroniku uč. V. Kontra. Kroniku zachoval kurátor Ján Macko /1892-1976/ /.


autor : Ľudmila Muríňová
dátum vloženia : 27.07.2006
počet prístupov: 3847späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®