Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 23.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívVznik a založenie Miestnej organizácie Zväzu postihnutých civilizač. chorobami

Základná organizácia bola založená v roku 1952 pod názvom Zväz invalidov. Jej zakladateľom a zároveň predsedom bol p. Valentín Kozaňák, spoluzakladateľmi boli p. Ján Švidroň, p. Cyril Teniak a manželia Ondrej a Mária Bellovci. Pán Švidroň vykonával funkciu tajomníka, od r.1975 funkciu predsedu organizácie. Jeho podpredsedom bol p. Teniak a tajomník p. Jozef Dvorský. Tento výbor pracoval do roku 1978, kedy na členskej schôdzi bol zvolený nový výbor v zložení: p. Anton Hrnčiar – predseda, p. Jozef Dvorský – tajomník, p. Arnold Kondra – pokladník. V roku 1995 pre zhoršený zdravotný stav niektorých členov bol zvolený nový výbor v zložení: p. Ján Hatiar – predseda, p. Jozef Dvorský – tajomník, p. Zdeno Krakovský – pokladník.
Od roku 1998 sa predsedom organizácie stal p. Miroslav Hrnčiar, tajomník ostal p. Jozef Dvorský a za pokladníka bol zvolený p. Jozef Kohút ml. Neskôr na členskej schôdzi bola zvolená aj revízna komisia, ktorej členmi sú p. Juraj Plavecký a Arnold Kondra. Tento výbor organizácie pracuje dodnes.
Po reorganizácii vo zväze sa v roku 2000 organizácia pretransformovala a premenovala na Základnú organizáciu Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami (ZO ZPCCH). Organizácia sa riadi pokynmi a stanovami Výkonného výboru ZPCCH ako aj pokynmi Okresnej kancelárie ZPCCH v Ružomberku. Základná organizácia má 33 členov, ktorí sa v rámci činnosti organizácie dlhodobo starajú o a údržbu pomníka padlých a zeleň v jeho okolí, pravidelne sa zúčastňujú podujatí poriadaných obcou, spolupracujú s ostatnými organizáciami v obci, najmä s Obecným športovým klubom, Jednotou dôchodcov, Slovenským zväzom záhradkárov. Podľa finančných možností pre svojich členov poriadajú aj kultúrno – spoločenské podujatia na ihrisku spojené s občerstvením.

Miroslav H r n č i a r
predseda ZO ZPCCH


autor : Miroslav Hrnčiar
dátum vloženia : 05.01.2007
počet prístupov: 2898späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®