Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 22.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívOznam o stavebných prácach na škole

Vážení rodičia,

V pondelok 5.10.2009 sa začala na našej škole prístavba druhého poschodia. Dovoľte mi, aby som Vás týmto listom informoval o niektorých skutočnostiach, aby nevznikali okolo celej akcie zbytočné dezinformácie.
Projekt „Nadstavba poschodia základnej školy“ je financovaný z fondov Európskej únie a má určené svoje pravidlá. Definitívne schválenie a podpísanie projektu zo strany Ministerstva výstavby sa uskutočnilo v piatok 25.9.2009.
Keďže podľa pravidiel určených EÚ je nutné uskutočniť stavbu v určitom časovom horizonte (t.j. do 15 mesiacov od podpisu zmluvy), nebolo možné odložiť stavebné práce až do ďalšieho leta.
Prioritou všetkých zúčastnených strán je bezpečnosť detí. Pre deti sme prvé poučenie o bezpečnosti počas výstavby urobili v piatok 2.10.2009.
V utorok 6.10. 2009 sa stretol bezpečnostný technik zastupujúci našu školu, p. Halička s bezpečnostným technikom zastupujúcim firmu Stabil, a.s., aby boli odborne vypracované ďalšie postupy z hľadiska bezpečnosti.

Dohodnuté veci:
a) stavenisko školy je ohradené kovovým plotom, za ktorý nemajú prístup žiaci ani zamestnanci školy, (s výnimkou v sprievode povereného zamestnanca fy. Stabil, a.s., pokiaľ si to budú vyžadovať aktuálne podmienky a za podmienok dodržania BOZP)
b) na príchod a odchod žiakov do budovy školy je určený vstup cez veľkú bránu, cez záhradu okolo stromov
c) po ukončení vyučovania je až do odvolania zakázaný vstup do celého areálu základnej školy

Aj za daných okolností je z pohľadu vedenia školy okrem bezpečnosti dôležité v maximálne možnej miere zabezpečiť výuku.
V spolupráci so starostom obce p. J. Laukom, p. farárom S. Culkom a p. K. Lukáčovou z MŠ sme zabezpečili vyučovanie pre žiakov 1. a 2. ročníka v priestoroch MŠ a pre žiakov 3. a 4. ročníka v priestoroch „starej školy“ oproti kostolu. Tým sme získali priestor na prízemí a tam sa budú učiť žiaci ročníkov 5.- 9.
ŠKD bude v popoludňajších hodinách umiestnený v priestoroch „starej školy“ oproti kostolu.

Chcem vás upozorniť na skutočnosť, že v dňoch, keď sa budú strhávať panely zo strechy budovy ( otvor na nové poschodie), musí byť celá budova prázdna. V týchto dňoch dostanú žiaci riaditeľské voľno, prípadne niektoré dni budeme riešiť náhradnými akciami ako sú jesenné cvičenie v prírode – Ochrana človeka a prírody, alebo školské exkurzie na výstavy či návšteva divadelných predstavení.

Celý tento proces bude zložitý, a verím, že spoločnými silami to úspešne zvládneme. Odmenou pre nás budú úplne nové a zároveň zrekonštruované priestory. Na novom poschodí získame špecializovanú jazykovú a počítačovú učebňu, špecializovanú multimediálnu učebňu, odbornú laboratórnu učebňu, kabinet a priestory na mimoškolské činnosť.

Rekonštrukcia mimo iného zahŕňa kompletnú výmenu radiátorov a rozvodov, výmenu okien na južnej strane budovy a kompletné zateplenie.

Chcem Vás ešte raz požiadať, aby ste doma deťom prízvukovali, že po 14,00 hodine platí zákaz vstupu do celého areálu školy a že obzvlášť treba dávať pozor na zvýšený pohyb dopravnej techniky (bagre, kamióny so stavebným materiálom, betónpumpa, mixery, nákladné vozidlá).

V prípade ďalších dôležitých informácií Vás budeme opäť informovať o aktuálnej situácii.

Mgr. Peter Kulich
riaditeľ ZŠ s MŠ Lisková

autor : Mgr. Peter Kulich
dátum vloženia : 16.10.2009
počet prístupov: 1869späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®