Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 19.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívRok 1991

Od 1.januára bol Miestny národný výbor premenovaný na Obecný úrad, funkcia predsedu MNV sa premenovala na starosta obce, radu MNV nahradila obecná rada. Rovnako bolo premenované Jednotné roľnícke družstvo na Poľnohospodárske družstvo. Zároveň zaznamenáva prvé žiadosti občanov o navrátenie vyvlastnenej pôdy do súkromného vlastníctva.
15. mája obecný úrad zvolal ustanovujúcu schôdzu členov bývalého Urbariátu za účelom znovuvytvorenia tohto spoločenstva.
V dôsledku politických a hospodárskych zmien zanikajú niektoré podniky a organizácie a obec zaznamenáva 20 nezamestnaných občanov.
V rámci reštitúcií bol Gulejovie dom vrátený pôvodným majiteľom. Knižnica bola presťahovaná do priestorov pri Požiarnej zbrojnici, kde sídli dodnes.
V obci sa začína budovať kanalizácia, pokračuje plynofikácia, vyasfaltovala sa plocha na detskom ihrisku, začala sa rekonštrukcia budovy terajšieho obecného úradu a knižnice.


autor : zdroj - Liskovská pamätnica
dátum vloženia : 16.02.2005
počet prístupov: 4254späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®