Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 23.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívKronika obce Lisková – rok 2003

Rok 2003 sa začal nástupom do funkcie nového starostu obce Jána Lauku, ktorý už v takejto funkcii pôsobil – ako predseda Miestneho národného výboru.
Zvolený bol aj nový poslanecký zbor pozostávajúci z 9 poslancov a to : Štefan Blaško, Jozef Demko, Fridrich Jurgoš, Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Ing. Jozef Murina, Ing. Jaroslav Pudiš, PaedDr. Mojmír Šrobár, RNDr. Jaroslav Timko.
Za zástupcu starostu bol poslancami schválený Pavol Kubala, hlavným kontrolórom obce je Ing. Ferdinand Piroh.


Kultúrno spoločenská a športová činnosť


 • 1.januára cez miestny rozhlas v novoročnom príhovore občanom starosta obce Tibor Kubala pozdravil občanov, poprial im všetko dobré do nového roka a zároveň sa - z titulu svojho odchodu z funkcie starostu s nimi rozlúčil.
 • 24. januára sa uskutočnil I. reprezentačný ples Červeného kríža.
 • 16. februára sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo divadelné predstavenie súboru z Hubovej s muzikálnou hrou Husári. Počet návštevníkov: 80.
 • 16. februára sa na lyžiarskom vleku v Turíku uskutočnil IV. ročník Veľkej ceny Vrchštálu v lyžovaní. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách od najmenších detí po dospelých. Pre každého bolo pripravené občerstvenie a teplý čaj. Po pretekoch sa mohol každý ešte lyžovať.
 • 22. februára sa uskutočnil už IV. reprezentačný ples Poľovníckeho združenia za účasti 250 hostí.
  Súčasťou bola bohatá tombola a kultúrny program. Ples sa teší veľkému záujmu návštevníkov zo širokého okolia.
 • 30. marca členky Jednoty dôchodcov, Červeného kríža a Oddielu rekreačnej telesnej výchovy a športu pri OŠK vynášali Murienu – krojovanú bábku - symbol zimy. Bol krásny slnečný a teplý deň. Sprievodu po obci sa zúčastnili aj malé dievčatá v krojoch, ktoré boli jeho oživením. Tento krásny ľudový zvyk vítania jari bol aj natočený do televízneho šotu Slovenskou televíziou a odvysielaný v spravodajstve Región.
 • V apríli miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov vyhlásila celo obecnú súťaž O najkrajšiu záhradku, ktorú v auguste vyhodnotia.
 • 26. apríla sa uskutočnil I. ročník kynologickej súťaže O pohár starostu obce poriadaný Kynologickým oddielom pri OŠK Lisková. V súťaži sa predstavili psy – chovné nemecké ovčiaky v rôznych disciplínach.
 • 30. apríla pred materskou školou branci postavili máj – ďalší ľudový zvyk. Máj meral 24 metrov a bol úspešne za asistencie prizerajúcich sa postavený.
 • 7. mája sa uskutočnil pietny akt položenia venca k pomníku padlých pri príležitosti Dňa víťazstva.
  K udalostiam spred 58. rokov mal slávnostný príhovor pred pomníkom starosta obce Ján Lauko.
  Potom sa začal už VII. ročník Behu oslobodenia. Za pekného počasia sa ho zúčastnilo asi 135 pretekárov všetkých vekových kategórií od materskej školy až po dospelých.. Na občerstvenie sa podávali párky s čajom, najmenším účastníkom boli rozdané aj balóniky. Víťazi boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Po pretekoch sa v areáli základnej školy uskutočnila diskozábava pre deti a mládež, neskôr aj pre dospelých.
 • 10. mája hokejový reprezentanti Slovenskej republiky na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Nórsku získali bronzovú medailu, čo je veľký úspech tak malého štátu, kedy vlastne už tretí rok za sebou získali medaile (v roku 2000 v Petrohrade získali striebro, v roku 2001vo Švédsku získali zlatú medailu). Túto cennú trofej oslavovali aj naši občania a tešili sa z nej.
 • 11. mája sa v sále kultúrneho domu uskutočnila slávnostná akadémia venovaná Dňu matiek. V kultúrnom programe pre pozvané mamičky, staré mamy vystupovali deti z materskej a základnej školy ( spolu asi 90 vystupujúcich). Pri vchode do sály boli mamám odovzdávané ručne robené pohľadnicové pozdravy. Podujatia sa okrem vystupujúcich zúčastnilo asi 250 hostí.
 • 24. mája Združenie saleziánskej mládeže usporiadalo súťaže na bicykloch pre deti a mládež.
  Podujatie sa uskutočnilo na detskom ihrisku a súťažilo sa v rôznych disciplínach.
 • 30. mája bola pri príležitosti osláv Dňa detí vyhodnotená čitateľská súťaž žiakov základnej školy. Víťazi podľa jednotlivých tried boli ocenení vecnými cenami.
 • 13. júna sa v športovej hale v Koniarni v areáli kasární v Ružomberku uskutočnilo stretnutie s medailovými reprezentantmi SR v ľadovom hokeji. V kultúrnom programe vystupovali aj mažoretky z našej základnej školy, rovnako aj podujatia sa zúčastnili aj žiaci zo základnej školy.
 • 13.júna sa uskutočnila diskotéka pre deti a mládež v areáli základnej školy poriadaná asociáciou rodičov pri základnej škole. Neskôr pokračovala zábavou pre dospelých.
 • 14.júna členky oddielu Rekreačnej telesnej výchovy a športu pri OŠK v spolupráci s obecným úradom uskutočnili výstup na Predný Choč. Podujatie bolo usporiadané pre deti a mládež, zúčastnilo sa ho asi 50 detí. Po výstupe bol pre účastníkov pripravený guláš a občerstvenie spolu s rôznymi športovými hrami.
 • V dňoch 25. a 26. júla vystupoval detský folklórny súbor Úsmev na Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach na Lúčkach v amfiteátri Markuška.
 • 9. augusta sa uskutočnil II. ročník memoriálu JUDr. Slimáka výstupu na Choč, podujatie poriadal obecný úrad, Obecný športový klub a priatelia dr. Slimáka. Zúčastnilo sa ho asi 120 turistov nielen z obce, ale aj z Bratislavy a iných miest. Počasie bolo slnečné a účastníci si odniesli pekné zážitky.
 • 9. augusta miestna organizácia Jednoty dôchodcov v spolupráci s obecným úradom usporiadala športový deň detí od 3 do 14 rokov pod názvom Stretnutie troch generácií. Súťažilo sa v rôznych športových disciplínach a po nich bol pripravený guláš a občerstvenie, do dobrej pohody hrala hudba.
 • 28. augusta sa uskutočnil pietny akt položenia venca k pomníku padlých pred materskou školou a k pamätníku medzi Hrádkami pri príležitosti 59. výročia Slovenského národného povstania.
 • 6. septembra Združenie saleziánskej mládeže v spolupráci o obecným úradom uskutočnili Bodku za prázdninami – športovo súťažný deň pre deti a mládež spojený s rôznymi hrami. Na občerstvenie sa podával guláš, víťazi jednotlivých kategórií boli ocenení sladkými odmenami.
 • 12. septembra sa začal nácvik bursy – ľudového zvyku. 16 párov chlapcov a dievčat pod vedením Ing. Jaroslava Pudiša nacvičujú každý piatok večer piesne tradičné pre Liskovú a okolie. Bursa by sa mala uskutočniť na záver fašiangového obdobia v dňoch 20. – 22. februára 2004.
 • 25. a 29. septembra sa na ihrisku v Liskovej uskutočnilo medzištátne futbalové stretnutie žien medzi družstvami Česka a Lotyšska (stav 7:0) a Česka a Islandu (stav 0:1). Podujatia sa zúčastnilo asi po 150 divákov, medzi nimi aj žiaci našej základnej školy.
 • 1.novembra sme si pripomenuli sviatok všetkých svätých a dušičiek. Po celý deň na cintoríne hrala reprodukovaná hudba v cintorínskom rozhlase na podfarbenie dušičkovej atmosféry.
 • 23. novembra sa v sále kultúrneho domu Lisková uskutočnilo divadelné predstavenie detského súboru Minetrdlo z Partizánskej Ľupče, ktorí sa predstavili hrou Trpaslík a 7 Snehulienok. Predstavenia sa zúčastnilo 169 návštevníkov, z toho 100 detí. Po predstavení sa uskutočnila diskotéka pre deti a mládež poriadaná Združením saleziánskej mládeže.
 • 5. decembra sa v základnej a materskej škole uskutočnili Mikulášske večierky.
 • 10. decembra sa uskutočnilo už tradičné posedenie s dôchodcami. Na podujatie bolo osobnými pozvánkami pozvaných 433 dôchodcov, z toho bolo 201 jubilantov. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, žiaci základnej školy a členovia mládežníckeho spevokolu.
  Pre všetkých dôchodcov bolo pripravené občerstvenie, jubilanti navyše dostávali potravinové balíčky v hodnote 100,-Sk (kompót, dobošky, čokolády).
 • 19. decembra sa v sále kultúrneho domu uskutočnila vianočná besiedka – kultúrny program detí ročníkov 1. – 4. základnej školy, v ktorom priblížili občanom blížiace sa vianočné sviatky, vianočné zvyky, koledy a vystupovali spolu so svojimi pani učiteľkami. Besiedky sa zúčastnilo asi 250 divákov.
 • V polovici decembra bolo inštalované osvetlenie kostolnej veže. Halogénové lampy zakúpili farníci, elektrické vedenie pripojil pracovník obecného úradu p. Bartek na verejné osvetlenie ulíc. Lampy sa zapínajú a vypínajú teda rovnako ako verejné osvetlenie.


Investičná výstavba.

Z rozpočtu obce boli v priebehu roka čerpané finančné prostriedky na tieto akcie:
V mesiaci máj sa pred cintorínom vybudovalo parkovisko. Vykonali sa zemné práce a položil sa živičný koberec v celkovej výške 497 tisíc korún.
V lokalite Hrušečné sa v mesiaci máj vybudovali protipovodňové zábrany (výkop ryhy smerom k železnici – vykonala firma Demko) v celkovej hodnote 171 tisíc korún.
V novembri sa vykonávala rekonštrukcia telocvične základnej školy. Nakoľko sa neustále vydúvali parkety, bolo potrebné odrezanie základov a nové zaizolovanie. Po viacerých izolačných prácach sa položili nové parkety a vykonala sa ich povrchová úprava. Rekonštrukčné práce realizovala firma Šimalčík, ktorá vyhrala výberové konanie. Celkove sa preinvestovalo 410 tisíc korún.
Ďalej obec vynaložila finančné prostriedky na maľovanie a opravu domu smútku vo výške 117 tisíc Sk, na zakúpenie a inštalovanie basketbalových košov na detskom ihrisku vo výške 43 tisíc Sk, opravili sa čerpadlá plynových pecí na vykurovanie v materskej škole za 81 tisíc Sk.
Na dopracovanie smerného územného plánu sa poskytlo 45 tisíc Sk a na nákup investičného majetku (počítače na obecný úrad, videokamera) sa poskytlo 123 tisíc Sk.
V rámci údržby majetku obce boli uskutočnené nasledovné práce:

 • oprava, maľovanie a elektrifikácia pivníc na obecnom úrade za účelom presťahovania archívov a skladu CO z kultúrneho domu
 • preloženie telefónnych búdok od budovy obecného úradu pred poštu
 • zhotovenie novej brány a zabezpečenie uzamykania bývalej skládky TKO
 • výrub starých stromov okolo cintorína a pri kostole, nakoľko boli už staré, prehnité a ohrozovali občanov
 • vyklčovanie starých koreňov a kmeňov a výsadba nových stromov v počte 45 kusov na OŠK Lisková

Na opravu rímsko katolíckeho farského úradu sa z rozpočtu obce poskytol finančný príspevok vo výške 50 tisíc Sk a 46 tisíc Sk sa poskytol príspevok na vybavenie a zariadenie klubovne v cirkevnej škole.
Na rok 2004 v decembri obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo finančný príspevok vo výške 100 tisíc Sk na opravu fasády rímsko katolíckeho kostola Premenenia Pána a 20 tisíc Sk pre evanjelickú cirkev na nákup klávesových nástrojov do evanjelického zborového domu v Liskovej.

R ô z n e .

Počasie:
Nový rok začal daždivo, od 3. do 5. januára vytrvalo pršalo následkom prudkého oteplenia. Potoky boli zamrznuté a to spôsobilo, že voda sa vylievala po uliciach. Celý horný koniec obce bol zaplavený, voda tiekla po uliciach a dostávala sa až k domom občanov. 5. januára dážď ustal a voda opadla.
Počas februára bolo v noci mrazivé počasie (teploty okolo –10 až –12 stupňov),cez deň krásne slnečné počasie s teplotami okolo 0 stupňov.
V marci celý mesiac až na pár dní bolo slnečné počasie, cez deň teplo (15 – 17 stupňov), v noci len okolo 0 stupňov. Na toto obdobie to boli dosť nezvyčajne vysoké teploty.
Ďalšie výkyvy počasia boli od začiatku decembra. Teploty vystúpili na 10 – 15 stupňov, začali lietať muchy a iný hmyz, rozkvitali drobné sedmokrásky v tráve. 6.decembra začalo pršať, dážď v priebehu dňa prešiel do sneženia, prudko sa ochladilo a dul silný vietor.7. decembra snežilo a primŕzalo. Takže Mikuláš privial sneh.
Vianočné sviatky boli slnečné, chladné avšak bez snehu, len troch zľadovatená cesta a kopce. Sneh napadol až po Novom roku.

Návšteva sv. otca pápeža Jána Pavla II. na Slovensku:
V dňoch 11. – 14. septembra sa pre Slovensko uskutočnila významná návšteva pápeža Jána Pavla II. 11.9. navštívil Trnavu – ktorú veriaci nazývajú Slovenský Rím, 12.9. Banskú Bystricu, 13.9. Rožňavu a 14.9. Bratislavu. Vo všetkých týchto mestách odslúžil sväté omše a udelil pápežské požehnanie prítomným veriacim. Svätého otca išli pozdraviť aj naši spoluobčania, poriadal sa spoločný zájazd do Banskej Bystrice. Každý z veriacich ocenil, že svätý otec, aj napriek zlému zdravotnému stavu túto návštevu uskutočnil, boli mu za to vďační a bol to pre nich veľmi silný a hlboký zážitok. Pri tejto príležitosti obecný úrad z rozpočtu obce poskytol pre tunajší rím.-kat. farský úrad finančnú čiastku vo výške 10 tisíc Sk.

Chrípkové prázdniny:
Od 11. do 17. marca boli v základnej a materskej škole vyhlásené chrípkové prázdniny. Chrípková epidémia bola v regióne asi od polovice februára do konca marca.

Nezamestnaní občania:
Od 1. apríla nezamestnaní občania evidovaný na Úrade práce sú povinní odpracovať 1 mesiac (najviac 15 hodín týždenne) na verejnoprospešných prácach v obci bez vyplatenia mzdy za vykonanú práce. Toto nariadenie má udržiavať u nezamestnaných občanov pracovné návyky. Obec Lisková má v súčasnosti 200 nezamestnaných občanov.
Obec týchto občanov zamestnávala pri prácach na skrášľovaní verejných priestranstiev obce a jej okolia, pri kosení, hrabaní a úprave cintorína, úprave ciest, čistení potokov, odstraňovaní čiernych skládok, úprave chodníka na Kalváriu a iné.

Prílet bociana:
15. apríla na komín materskej školy priletel bocian – samček, 18. apríla priletela za ním samička. Mali 2 mláďatá.

Referendum:
V dňoch 16. a 17. mája sa konalo celoslovenské Referendum o vstupe SR do Európskej únie.
V našej obci sa z celkového počtu 1656 oprávnených voličov referenda zúčastnilo 849 voličov, kladne odpovedalo 752 voličov, záporne odpovedalo 84 voličov. Celková účasť občanov z celého Slovenska na hlasovaní v referende: 52,18%.

Prvé sväté prijímanie:
1. júna sa v obci uskutočnilo Prvé sväté prijímanie rímskokatolíckych detí, pristúpilo k nemu 9 dievčat a 15 chlapcov.

Prechod materskej školy pod základnú školu:
S účinnosťou od 1.7.2003 sa materská škola spojila so základnou školou a vznikla „ Základná škola s materskou školou“. Stal sa z nich samostatný právny subjekt so spoločným hospodárením materskej a základnej školy. Zároveň materská aj základná škola boli vyradené zo siete základných a materských škôl Ministerstva školstva SR. Nový subjekt je však rozpočtovou organizáciou, čo znamená, že svojimi príjmami a výdavkami je napojený na rozpočet Obce Lisková
Na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou bol vyhlásený konkurz, ktorý vyhrala a zároveň sa stala riaditeľkou Mgr. Katarína Nemčeková, doterajšia riaditeľka ZŠ. Do funkcie ju schválilo obecné zastupiteľstvo.
Aj na miesto zástupcu riaditeľa pre materskú školu bol vyhlásený konkurz. Túto funkciu schvaľuje riaditeľka Základnej školy s materskou školou a touto zástupkyňou sa stala Andrea Myšková, doterajšia učiteľka materskej školy.

Začiatok školského roka:
Nový školský rok sa začal 2. septembra, do základnej školy nastúpilo 20 prvákov. Celkový počet žiakov v škole je 215.
Do materskej školy nastúpilo 70 detí vo veku od 2,5 do 6 rokov.

Séria požiarov v obci:
25. októbra večer vypukol požiar u p. Stanislava Mišatu . Horieť začal ich starý rodičovský neobývaný dom (č.d. 60), vedľa používajú garáž. Privolaní požiarnici dom uhasili za pomoci občanov.
27. októbra okolo 19,oo hodiny začalo horieť humno u Mariášov č.d.547, susedia požiar pomohli uhasiť. O dve hodiny neskôr začala horieť dreváreň u suseda Jána Balcu, aj tento požiar s pomocou susedov uhasili sami.
28.oktróbra o 15,oo hodine znovu začala horieť dreváreň u Jána Balcu, tentokrát boli privolaní aj požiarnici. Dreváreň zhorela.
Všetky tieto požiare vyšetrovalo aj obvodné oddelenie PZ v Liptovskej Teplej.
17. novembra sa vznietila dreváreň u p. Vladimíra Horvátha, č.d. 555, privolaní požiarnici požiar uhasili.
O sérii týchto požiarov písali aj noviny a časopis (Liptov, Nový čas, Plus 7 dní), pre našu obec to nebola moc dobra reklama, viac by nás potešilo, keby sa o obec zaujímali pri iných príležitostiach a vyzdvihovali jej klady.

Príspevky spoločenským organizáciám a združeniam v obci:
Obecné zastupiteľstvo v marci na svojom zasadnutí uznesením schválilo príspevky na činnosť pre spoločenské organizácie a združenia v obci nasledovne:
Obecný športový klub 250 tisíc Sk
Združenie saleziánskej mládeže (DOMKA): 56 tisíc Sk
Slovenský zväz záhradkárov 7 tisíc Sk
Jednota dôchodcov Slovenska 14 tisíc
Slovenský červený kríž 10 tisíc
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 3 tisíc Sk
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 2 tisíc Sk
Kynologický klub pri OŠK 2 tisíc Sk.


55. rokov stolného tenisu v Liskovej

Stolný tenis patrí medzi najobľúbenejšie a najrozšírenejšie športy. Tento rok naši stolní tenisti oslávili 55. výročie založenia organizovaného stolného tenisu.
Pri tejto príležitosti sa konala slávnostná akadémia. V oficiálnej časti odovzdali predsedovia OSTZ Liptovský Mikuláš J. Holiga a OSTZ Ružomberok M. Bystričan a vedúci pracovníci SZTK funkcionárom stolnotenisového oddielu vyznamenania a pamätné plakety za rozvoj stolného tenisu v regióne. Spestrením programu bolo vystúpenie folklórneho súboru Radosť spod Salatína.
Rozvoj stolného tenistu v našej obci sa začal po skončení II. svetovej vojny. V začiatkoch sa hrávalo v provizórnych podmienkach v budove starej školy a na fare (za podpory vtedajšieho pána farára Bugára). Od roku 1959 bol predsedom oddielu Dušan Lukáč, od roku 1963 sa predsedom oddielu stal Fridrich Jurgoš, ktorý pracoval v tejto funkcii 40 rokov. Jeho zásluhou sa stolný tenis v obci stal masovým a úspešným športom. V súčasnosti je predsedom oddielu Emil Šeffer.
Od roku 1970 oddiel získal priestory v bývalej kinosále.
Obdobie rokov 1980 – 1990 bolo najúspešnejšie v doterajšej hostórii stolného tenisu. Po viacnásobných víťazstvách A-mužstvo postúpilo do krajskej divízie. V roku 1985 štartovali na medzinárodnom turnaji v Lipsku.
Organizovali sa pravidelné turnaje v sále kultúrneho domu za podpory Poľnohospodárskeho družstva, miestnej TJ a Vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Ďalej organizovali populárny Turnaj veteránov Liptova.
V súčasnosti majú v súťaži len A-mužstvo, ktoré sa umiestňuje na popredných miestach IV.ligy. V sezóne 2002 – 2003 skončili na I.mieste najvyššej súťaže Liptova.
V blízkej budúcnosti plánujú oživiť činnosť družstva žiakov.


Družobné návštevy:

5. a 6. mája starosta obce Ján Lauko, hlavný kontrolór obce Ing. Ferdinand Piroh a poslanci Jozef Demko a Štefan Blaško navštívili družobné mesto Wožniki v Poľsku. Starosta obce sa bol družobným priateľom predstaviť ako nový starosta obce a zároveň rokovali o ďalšej vzájomnej spolupráci.
18. až 20. septembra do obce zavítali pracovníci mestského úradu v Kravařoch – družobného mesta z Čiech. Ubytovaní boli na súkromí v Ivachnovej Na lazoch u p. Hatiara .Pracovníci obecného úradu pre nich pripravili výlet na Choč spojený s občerstvením na chate, kúpanie v Bešeňovej, výlet na Vlkolínec a Malino Brdo. Naše okolie má čo ponúknuť aj náročným turistom a milovníkom prírody a hostia sa u nás dobre cítili.

16. až 18. októbra do obce zavítala družobná návšteva žiakov rôzneho veku základnej školy v Kravařoch v Čechách. Učiteľský kolektív tunajšej základnej školy pre nich pripravil bohatý kultúrny športový a turistický program. Po ubytovaní v rodinách a zoznámení sa si spoločne zasúťažili v školskej telocvični na rôznych športových hrách. Na druhý deň išli na túru na Predný Choč. Ani táto – pre niektorých náročná túra nikoho neodradila od večernej spoločnej diskotéky v sále kultúrneho domu. Žiaci sa čiastočne stravovali v rodinách, niektoré jedlá mali spoločné v školskej jedálni. Nadviazali sa nové priateľstvá a známosti.


M a t r i k a

Počet obyvateľov k 1.1.2003: 2114
Deti narodené počas roka: 25, z toho 7 chlapcov a 18 dievčat
Počet zomrelých občanov: 21, z toho 15 mužov a 6 žien
Počet obyvateľov k 31.12.2003: 2107


autor : zdroj - kronika obce Lisková
dátum vloženia : 16.01.2006
počet prístupov: 4847


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®