Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 20.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívProfil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 zákona č. 25/2006 . z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Lisková na svojom webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
Obec má vypracovanú smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá má zabezpečiť jednotný, efektívny a hospodárny postu pri obstarávaní zákaziek.


Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková
Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Murina, starosta obce
IČO : 00315559
DIČ : 2020589659
č. bežného účtu : 1647985001/5600, Prima banka Slovensko a.s., pobočka Ružomberok, A. Bernoláka 1 034 16 Ružomberok,
tel.: 044/4326221, 4303834 fax :044/4324525,4303834
mail: ouliskova@stonline.sk
Číslo katastrálneho územia: 832871
Kód obce voľby 510 780 okresu 508
Okeč : 75110

Zákazky s obstarávacou hodnotou nad 1000,-€

--- Výzva --- „Stavebné úpravy mostíka na križovatke ulíc pod Chočom a pod Stráňou“

Podlimitné zákazky

--- Výzva --- "Školská tabuľa - 9 ks"

Nadlimitné zákazky

-

-

Súhrnná správa zákaziek nad 1000,-€

-


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 20.11.2013
počet prístupov: 948späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®