Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 16.09.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívRekonštrukcia Základnej školy v Liskovej

fotografie

Obec Lisková podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ – z Regionálneho operačného programu Infraštruktúra vzdelávania - na projekt : Nadstavba ZŠ s prístavbou, zateplením a výmenou okien, ZŠ Lisková. Obec prevzala akceptačný list, v ktorom nám schválili dotáciu vo výške 20 631 911,80 Sk. Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 21 717 801,89 Sk. /Obec sa bude podieľať na výdavkoch 5 %./ Po schválení sa uskutočnilo verejné obstarávanie na stavbu a všetky druhy tovarov. Taktiež sme pripravili všetky žiadané dokumenty, ktoré sme predložili na ministerstvo. Po ukončení verejného obstarávania, starosta obce Ján Lauko dňa 30.septembra 2009 podpísal zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o poskytnutí nenávratného finančného príspevku . Dňa 5. októbra 2009 bolo odovzdané stavenisko firme Stabil zo Žiliny, ktorá zabezpečuje stavebné práce.
Na škole sa bude nadstavovať ďalšie podlažie, urobí sa sedlová strecha. Vpredu od cesty bude pristavené schodisko, z ktorého sa bude vchádzať na každé podlažie. Vymenia sa staré okná, zateplia sa obvodové múry, uskutoční sa kompletná výmena radiátorov a ich rozvodov. V nadstavenom podlaží bude jedna všeobecná učebňa, 4 špecializované učebne, 1 kabinet a sociálne zariadenia. Bude zakúpené nové vnútorné vybavenie – lavice, stoly, stoličky a iný kancelársky nábytok, tabule, žalúzie, technika do jazykovej a počítačovej učebne ( v počítačovej učebni bude 15 ks PC zostáv, notebook, laserová tlačiareň farebná, dataprojektor, DVD prehrávač), zrekonštruuje sa učebňa chémie a fyziky.

Rekonštrukcia školy sa musí ukončiť do 15 mesiacov od podpisu zmluvy.
Po ukončení rekonštrukcie sa vytvoria ďalšie priestory na výučbu, zlepší sa vybavenie ZŠ a vytvoria sa podmienky pre realizáciu kvalitnejšieho výchovno-vzdelávacieho procesu. Úpravy umožnia využívať budovu ZŠ aj mimo vyučovania na realizáciu voľnočasových aktivít a krúžkov.
Na priložených obrázkov vidíte budúcu podobu školy.autor : OÚ Lisková - Jana Tomková
dátum vloženia : 23.10.2009
počet prístupov: 1893


Fotografie


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®