Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 08.12.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívPoďakovanie za finančnú podporu našej obce

V uplynulom volebnom období prešli zo štátu na našu obec rôzne druhy kompetencií, ktoré si vyžiadali zvýšené náklady. Najviac sme museli investovať do oblasti školstva – do obnovy a rekonštrukcií školských budov aj ich zariadení. Finančné prostriedky sme sa snažili zabezpečiť aj z iných zdrojov, podávali sme žiadosti o dotácie na rôzne inštitúcie.

Celkove sme v rokoch 2003-2006 podali 53 žiadostí o dotáciu alebo príspevok.

Podporené boli nasledovné projekty:

V rámci verejných súťaží pre obce, ktoré vyhlasovalo Mondi Business paper SCP, a.s. obec Lisková bola úspešná so svojim projektmi a Mondi business paper SCP, a.s. podporila našu obec:

 • v roku 2004 sumou 200 000,- Sk na rekonštrukciu Športklubu
 • v roku 2005 sumou 400 000,- Sk na projekt rekonštrukcie školskej jedálne
 • v roku 2006 sumou 150.000,- Sk - prestavba základnej školy

Z projektu Vráťme šport školám v roku 2003 bola poskytnutá dotácia 200 000,- Sk od Ministerstva školstva SR na výmenu podlahovej krytiny v telocvični základnej školy.


         Rok 2004
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR nám poskytlo dotáciu na rekonštrukciu školskej jedálne vo výške 300 000,- Sk
 • Ministerstvo financií – výťažok z lotérií a iných podobných hier – dotácia 80 000,- Sk na rekonštrukciu verejného osvetlenia
 • Ministerstvo školstva – Sekcia štátnej starostlivosti o šport dotácia 200 000,- Sk – výmena okien a rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Športklubu


  Rok 2005

 • Konto Orange – dotácia 45 000,- Sk na zakúpenie drviča
 • Agentúra pre šport a mládež Žilinského samosprávneho kraja podporila projekt vybudovania“Multifunkčnej športovej plochy pre všetkých obyvateľov obce“ sumou 21 000,- Sk


  Rok 2006

 • Krajské športové centrum Žilina – dotácia 100 tis. zabezpečenie teplej vody pre šatne športovcov v OŠK
 • Žiadosť o príspevok na kúrenie v ZŠ v roku 2006 – 40 000,- Sk
 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – 25 tis. Sk- na opravu komína na materskej škole, kde je umiestnené bocianie hniezdo

V rokoch 2003-2006 sme obdržali dotácie na recykláciu odpadov z Recy-klačného fondu, Nadácie Envipak a Nadácie Slicpen vo výške 236 935,- Sk.

Všetkým, ktorí našu obec finančne podporili, srdečne ďakujeme.


autor : Jana Tomková
dátum vloženia : 10.05.2007
počet prístupov: 2936


späť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®