Obecné insignie  |  Skalná päsť  |  Kameňolom  |  Mohylky  |  História obce
www.liskova.sk
Dnes je : 22.10.2019, meniny má :  |  Ste náš 000000 návštevník     


naj naj naj
články ...


 najnovší
 najčítanejší
 najmenej čítaný
 najviac foto

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk


Štátny archívPosvätenie zvona a oslava 70. výročia posviacky chrámu

fotografie

Nedeľa - 19. novembra 2006 bola pre rímskokatolíckych veriacich občanov v našej obci veľmi slávnostná. Oslavovali 70. výročie posviacky chrámu „Premenenia Pána“, ktorý bol posvätený dňa 15.11 1936 a posvätenia nového zvona, ktorý nesie meno svätého Jána evanjelistu. Na túto slávnosť prijal pozvanie otec biskup Štefan Sečka, vdp. Vincent Dorník, vdp. Rudolf Vetrík , ktorí v minulých rokoch boli správcovia rim.-kat. farnosti v Liskovej a vdp. František Kočibal – rodák z Liskovej.
Pred začiatkom svätej omše vysvätil otec biskup Štefan Sečka zvon , ktorý bol uložený pred kostolom a slávnostne vyzdobený. Miestny cirkevný spevácky zbor pripravil a zaspieval pri tejto príležitosti oslavnú pieseň „Ajhľa deň prekrásny“. Potom sa veriaci presunuli do kostola na sv. omšu.

Na úvod starosta obce Ján Lauko objasnil históriu zvonov v Liskovej, ktoré slúžia pre všetkých našich obyvateľov . Vo svojom prejave ďalej uviedol:


„Ste zdravý, srdce vám bije ako zvon!
Poznáme všetci ten povznášajúci pocit: keď lekár po zdravotnej prehliadke vyriekne takúto vetu, máme chuť lietať. Zvon v našej hrudi znamená život, znamená zdravie , znamená šťastie, ktoré sa za žiadne peniaze kúpiť nedá.
Človek je dielom božím, srdce v jeho hrudi je dar.
Ale i zvon, ukrytý v srdci našej obce, v chrámovej veži, je darom. Odliali ho ruky majstrov.... , do kovu ukryli tóny, schopné ohlásiť sviatok, zvolať nás do kostola, pripomenúť nám, že nie sme ostrovom. Nikto z nás nie je v spoločenstve kostolného zvona osamelý. Pri jeho zvuku sa zakaždým započúvame, čo nám chce povedať o živote v našej obci. Pri tom radostnom sa spokojne prežehnáme, pri tom smútočnom vieme, že niektorého z nás postihol smútok a utekáme k nemu, aby pocítil našu bratskú blízkosť. Zvon sa stáva naším každodenným spoločníkom rovnako ako denná modlitba. Iba jeden krát v roku má zvon podviazané srdce – to vtedy, keď sa máme ponoriť do hĺbky svojho svedomia a spytovať ho, či sme hodní božej obety. To veľkonočné ticho nad našimi hlavami býva dobrou príležitosťou, aby sme načúvali zvonu vo svojej hrudi. Aby sme hľadali, kade vedú cesty k dobru. Dobrou mapou pri hľadaní správnej cesty je chrám boží. Vieme, že nikto sa nenarodí ako zločinec, ako sa nikto nenarodí ako svätec. O nás, ľuďoch, vždy vypovedajú iba naše skutky. Múry tohto chrámu ukrývajú príbehy už niekoľkých generácií. Tu sme, ešte nevedomí, prijímali svätý krst, tu sme kráčali po prvý raz k oltáru, aby sme prijali telo Božie, tu sme prijímali sviatosť manželstva, a tu sa kňaz lúčil s mnohými našimi spoluobčanmi. Hovorí sa, že spoločná modlitba má silu znásobenej energie a naša spoločná skúsenosť to dokazuje. V našom kostole je silný zdroj tejto energie. Vďakabohu, že jej žriedlo nevysychá....
Neraz v živote tápame, nie sme si istí, či ideme správne, nevidíme svetlo na konci tunela. Vtedy potrebujeme cítiť spolupatričnosť so svojimi druhmi, začuť radostný zvon nad našimi hlavami, prijať jeho pozvanie a stretnúť sa v tichej modlitbe. Nech nám Pánboh pomáha, aby tak bolo dnes, zajtra i na veky vekov.“


Slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup Štefan Sečka. Na začiatku vysvätil sedes – sedenie pre celebranta a koncelebrantov.
Vdp. Stanislav Culka – správca farnosti hovoril o prebudovaní kostola, ktorého prestavba započala v marci v roku 1934. Rozpočet na prestavbu bol 700 tis. Sk. Na kostol bola vyhlásená zbierka, kde veriaci vyzbierali 500 tis. Sk. Nový kostol bol vysvätený 15. novembra 1936.


Na záver správca farnosti vdp. Stanislav Culka poďakoval všetkým prítomným za účasť na sv. omši, za prípravu slávnosti, za sponzorské finančné a vecné dary venované na výrobu zvona, opravu kostola a výrobu sedesu .


Počas omše pracovníci za pomoci žeriavu zvon osadili do zvonice.

Po skončení omše nový zvon už vyprevádzal veriacich z kostola.
Pred kostolom ženy ponúkali veriacich koláčmi.

Vzácni hostia boli pozvaní na slávnostný obed.


autor : OÚ Lisková
dátum vloženia : 18.12.2006
počet prístupov: 6735


Fotografie
klikni pre zväčšenie


Tažký zvon bolo treba zdvihnúť ťažkým žeriavom.
Veď Sv. Ján váží 480 kg.

klikni pre zväčšenie


Vdp. Stanko Culka s hosťami po krátkej návšteve fary kráčajú na slávnostnú sv. omšu.

klikni pre zväčšenie


J. E. Mons. Štefan Sečka, spišský pomocný biskup pri obhliadke nového zvona.


klikni pre zväčšenie


Spoločná fotografia, zľava Ján Lauko - starosta Liskovej, vdp. Stanislav Culka - správca farnosti Lisková, J. E. Mons. Štefan Sečka - spišský pomocný biskup, vdp. Rudolf Vetrík - predchádzajúci správca farnosti Lisková, vdp. Stanislav Dorník - predchádzajúci správca farnosti Lisková.klikni pre zväčšenie


Ešte raz so sv. Jánom.

klikni pre zväčšenie


Detail zvona, na ktorom je erb obce Lisková.

klikni pre zväčšenie


Detail zvona, na ktorom je sv. Ján.

klikni pre zväčšenie


Naša mlaď.

klikni pre zväčšenie


Liturgický sprievod.

klikni pre zväčšenie


Úvodná modlitba pri posviacke zvona.

klikni pre zväčšenie


Pokropenie svätenou vodou.

klikni pre zväčšenie
klikni pre zväčšenie


Kladivkom vylúdil prvé tóny posväteného zvona pomocný biskup J. E. Mons. Štefan Sečka.

klikni pre zväčšenie


Posviacka zvona je ukončená, bohoslužba pokračuje v chráme Premenenia.

klikni pre zväčšenie


Sprievod pokračuje do kostola.

klikni pre zväčšenie


Naši kňazi.

klikni pre zväčšenie


Žehnajúci biskup Mons. Sečka.

klikni pre zväčšenie


Príprava na žeriav.

klikni pre zväčšenie


Technik vykonáva poslednú kontrolu.

klikni pre zväčšenie


Sv. Ján je nad zemou.

klikni pre zväčšenie


A dvíha sa ....

klikni pre zväčšenie


Nespadnúť :-))

klikni pre zväčšenie


Takmer pri cieli ....

klikni pre zväčšenie


Technici v okne ...

klikni pre zväčšenie


Cieľ !!!

klikni pre zväčšenie


Príhovor starostu Jána Lauka.

klikni pre zväčšenie


Evanjelium prečítal vdp. Rudolf Vetrík.

klikni pre zväčšenie


Homíliu predniesol otec biskup J. E. Mons. Štefan Sečka.

klikni pre zväčšenie


Otec biskup pri homílii.

klikni pre zväčšenie


Obetné dary boli prinesené zástupcami všetkých vekových kategórií.

klikni pre zväčšenie


Chlieb a hrozno priniesol Ľuboš Camber s priateľkou.

klikni pre zväčšenie


Za rodiny farnosti priniesli ako dar malý zvonček Rasťo a Editka Šaravský.

klikni pre zväčšenie


Odovzdanie darov biskupovi, ktorý následne darcov požehnal.

klikni pre zväčšenie


Rasťo s manželkou Editkou Šaravskou.

klikni pre zväčšenie


Zuzka Mrvová odovzdala biskupovi za všetkých farníkov kvety.

klikni pre zväčšenie


Jarko Timko ml. priniesol misku s hostiami.

klikni pre zväčšenie


Štefan Timko priniesol kališky s vínom a vodou.

klikni pre zväčšenie


Vdp. Stanko Culka pri oltári asistuje biskupovi.

klikni pre zväčšenie


Premenenie.
Naši kňazi.

klikni pre zväčšenie


Hľa Baránok Boží !

klikni pre zväčšenie


Biskup požehnáva deti.

klikni pre zväčšenie


Vdp. Stanko Culka ďakuje otcovi biskupovi Štefanovi.

klikni pre zväčšenie


Poďakovanie patrilo aj koncelebrujúcim kňazom.

klikni pre zväčšenie


Poďakovanie starostovi.

klikni pre zväčšenie


Záverečný sprievod.

klikni pre zväčšenie


Naši kňazi.

klikni pre zväčšenie


Žehnajúci otec biskup.

klikni pre zväčšenie


Malé občerstvenie na veľkú slávnosť pripravili naše tety.

klikni pre zväčšenie


Vdp. Rudolf Vetrík so "svojími" farníkmi v srdečnom rozhovore.

klikni pre zväčšenie


Otec biskup Mons. Štefan Sečka pri dialógu s liskovskými farníkmi.

klikni pre zväčšenie


Zvon bol počas slánostnej sv. omše nainštalovaný a na konci sv. omše vyprevádzal veriacich svojim "prvým" zvonením.

klikni pre zväčšenie


BIM - BAM - BIM - BAM
ozýva sa do diaľky
BIM - BAMspäť


© Obecný úrad Lisková 2005 ®